Stickord: Fartyg

27.6.2018/508
Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet
18.5.2017/289
Statsrådets förordning om arbetsmiljön ombord på fartyg
8.5.2015/584
Lag om fartygsapotek
13.12.2012/820
Statsrådets förordning om fartygspersonalens mathållning ombord på fartyg
15.6.2012/395
Lag om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg
29.12.2011/1503
Lag om marin utrustning
16.7.2010/690
Lag om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs
29.12.2009/1672
Miljöskyddslag för sjöfarten
11.12.2009/1038
Lag om passagerarfartygs personlistor
21.12.2007/1307
Lag om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar
21.12.2007/1277
Lag om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
22.12.2005/1121
Lag om fartygs isklasser och isbrytarassistans
4.9.1998/666
Förordning om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg
30.6.1995/903
Lag om fredning av vraket efter passagerarfartyget Estonia
26.3.1982/248
Lag om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
5.3.1965/148
Lag om förrättande av undersökning och användande av tvångsmedel ombord på utländskt handelsfartyg med anledning av brott i vissa fall
15.6.1928/211
Lag om inteckning i luftfartyg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.