Stickord: Försvarsmakten

28.3.2014/255
Lag om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten
16.12.2011/1297
Lag om bolagisering av försvarsmaktens förplägnadstjänster
28.12.2007/1490
Republikens presidents förordning om militära grader, tjänstgöringsgrader och försvarsmaktens emblem
28.12.2007/1444
Försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
20.12.2007/1319
Statsrådets förordning om försvarsmakten
14.12.2007/1253
Försvarsministeriets förordning om vistelse- och besökstillstånd, förbudsskyltar, utbildning för en tjänsteman i vakt- eller jourtjänst samt om yrkesmilitärers grundläggande militära kunskaper och kondition
11.5.2007/551
Lag om försvarsmakten
17.2.1995/194
Lag om frivillig militärtjänst för kvinnor
20.3.1987/322
Lag om hälsovården inom försvarsmakten
5.12.1980/781
Lag om försvarsmaktens handräckning till polisen
31.10.1952/361
Förordning angående avlöning i tjänster eller befattningar vid försvarsministeriet och försvarsväsendet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.