Stickord: Företagsverksamhet

14.12.2017/908
Lag om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal
4.9.2014/716
Statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
30.12.2013/9 år 2014
Lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
28.12.2012/916
Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
30.3.2007/335
Lag om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag
30.3.2007/334
Lag om samarbete inom företag
30.12.2003/1351
Lag om sociala företag
24.1.2003/19
Lag om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet
8.12.1995/1393
Lag om skattelättnader för gravt handikappade företagare
24.8.1990/725
Lag om personalrepresentation i företagens förvaltning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.