Stickord: Explosiv vara

21.12.2016/1440
Statsrådets förordning om explosiva varors överensstämmelse med kraven
16.12.2016/1140
Lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven
20.8.2015/1101
Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid tillverkning, hantering och upplagring av explosiva varor
25.6.2015/819
Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor
11.6.2015/719
Statsrådets förordning om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven
6.3.2015/180
Lag om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven
8.8.2014/653
Lag om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer
3.6.2005/390
Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.