Stickord: Europeiska gemenskaperna

28.11.2008/754
Lag om europeiskt betalningsföreläggande
28.11.2008/753
Lag om europeiskt småmålsförfarande
8.6.2007/653
Lag om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns
28.4.2006/305
Lag om förbud för transportföretag från vissa medlemsstater inom Europeiska gemenskapen att utföra inrikes transporter i Finland
28.3.2001/300
Lag om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd
12.2.1999/165
Lag om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem
17.3.1995/353
Lag om rätt för statens revisionsverk att granska vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskaperna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.