Stickord: Domar. Erkännande och verkställighet av

10.4.2015/426
Lag om internationell rättslig hjälp och om erkännande och verkställighet av domar på civil- och handelsrättens område
25.11.2011/1170
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet
21.10.2005/825
Lag om en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar
21.12.2004/1153
Lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar
16.12.1977/938
Förordning om verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk
21.7.1977/588
Lag om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.