Stickord: Barnskydd

1.3.2012/115
Statsrådets förordning om arvode och kostnadsersättning till företrädare för barn utan vårdnadshavare
30.12.2010/1379
Lag om barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd
12.6.2009/435
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt om tillämpning av konventionen
13.4.2007/417
Barnskyddslag
1.12.2006/1068
Lag om åtgärder som hindrar spridning av barnpornografi
14.6.2002/504
Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.