Stickord: Arbetstagarpension

6.4.2018/214
Lag om arbetstagares och yrkesutövares rätt till tilläggspension
29.1.2016/71
Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare
29.10.2015/1289
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lönekoefficient för år 2016
12.12.2014/1144
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
12.12.2014/1143
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
12.11.2014/929
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den livslängdskoefficient som avses i 82 § i lagen om pension för arbetstagare
5.10.2006/874
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för arbetstagare
19.5.2006/396
Lag om införande av lagen om pension för arbetstagare
19.5.2006/395
Lag om pension för arbetstagare
15.12.2003/1088
Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
15.12.2000/1077
Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.