Stickord: Allmännyttigt samfund

29.12.2016/1552
Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd
16.12.1994/1230
Förordning om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund
13.8.1976/680
Lag om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.