Uppdaterad lagstiftning: 2021

15.1.2021/82
Fordonslag
15.1.2021/76
Lag om djursjukdomar (i kraft från och med 21.4.2021)
15.1.2021/73
Lag om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (i kraft från och med 1.2.2021)
15.1.2021/66
Lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet
14.1.2021/6
Statsrådets förordning om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen (huvudsakligen i kraft från och med 14.1.2021)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.