Uppdaterad lagstiftning: 2020

30.12.2020/1269
Lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
30.12.2020/1263
Foderlag
30.12.2020/1262
Lag om stöd för byggande av fast bredband
30.12.2020/1215
Lag om utbildning som handleder för examensutbildning
30.12.2020/1214
Läropliktslag
30.12.2020/1198
Lag om koncernavdrag för slutliga förluster i ett dotterbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
30.12.2020/1197
Statsrådets förordning om understöd som beviljas för främjande av cirkulär ekonomi och hållbar grön tillväxt
30.12.2020/1196
Lag om utsläppande på marknaden av konfliktmineraler och malmer av dessa
16.12.2020/1177
Justitieministeriets förordning om antecknande av uppgifter i justitieförvaltningens nationella informationsresurs
22.12.2020/1175
Statsrådets förordning om ersättningstaxan för undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19
17.12.2020/1159
Lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster
18.12.2020/1115
Justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
17.12.2020/1114
Lag om temporärt stöd för beskogning
22.12.2020/1105
Statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer
17.12.2020/1097
Statsrådets förordning om justering av vissa penningbelopp enligt brottsskadelagen
17.12.2020/1082
Lag om främjande av scenkonst
17.12.2020/1046
Lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning
17.12.2020/1018
Lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter
11.12.2020/955
Lag om justitieförvaltningens nationella informationsresurs
3.12.2020/935
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde under åren 2021–2022
27.11.2020/895
Lag om tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande i Europeiska unionen
27.11.2020/839
Lag om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021
24.11.2020/827
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2021
13.11.2020/794
Lag om överensstämmelse med kraven för aerosoler
13.11.2020/777
Bilskattelag
29.10.2020/733
Lag om utrustande av byggnader med laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter samt system för automation och styrning
9.10.2020/687
Lag om temporär epidemiersättning
1.9.2020/654
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga
21.8.2020/615
Lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen
6.8.2020/604
Statsrådets förordning om understöd som beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi
9.7.2020/566
Lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna
25.6.2020/525
Statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i kommunens bokslut
26.6.2020/523
Lag om överföring av telematikuppgifterna och personalen inom närings-, trafik- och miljöcentralernas vägtrafikstyrning och vägtrafikledning till Intelligent Traffic Management Finland Ab
11.6.2020/452
Lag om förteckningar och ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom
27.5.2020/388
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om växtsortlistan
20.5.2020/379
Statsrådets förordning om användningen av trafikanordningar
20.5.2020/376
Statsrådets förordning om proportionalitetsprövning före antagandet av reglering av yrken
8.5.2020/355
Lag om handel med sälprodukter
23.4.2020/285
Statsrådets förordning om utsökningsverksamhetens förvaltning
7.2.2020/68
Inrikesministeriets förordning om penninginsamlingar
30.1.2020/53
Statsrådets förordning om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.