Uppdaterad lagstiftning: 2020

9.10.2020/687
Lag om temporär epidemiersättning
1.9.2020/654
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga
6.8.2020/604
Statsrådets förordning om understöd som beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi
9.7.2020/566
Lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna
25.6.2020/525
Statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i kommunens bokslut
26.6.2020/523
Lag om överföring av telematikuppgifterna och personalen inom närings-, trafik- och miljöcentralernas vägtrafikstyrning och vägtrafikledning till Intelligent Traffic Management Finland Ab
11.6.2020/452
Lag om förteckningar och ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom
9.6.2020/425
Inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift
27.5.2020/388
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om växtsortlistan
20.5.2020/379
Statsrådets förordning om användningen av trafikanordningar
20.5.2020/376
Statsrådets förordning om proportionalitetsprövning före antagandet av reglering av yrken
8.5.2020/355
Lag om handel med sälprodukter
23.4.2020/285
Statsrådets förordning om utsökningsverksamhetens förvaltning
13.2.2020/72
Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn
7.2.2020/68
Inrikesministeriets förordning om penninginsamlingar
30.1.2020/53
Statsrådets förordning om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.