Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

19.12.2019/1297

Statsrådets förordning om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 2 mom. och 4 § 2 mom. i lagen om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv (470/2019):

1 §
Innehållet i en ansökan om utredning av tillståndsplikten för ett förvärv

I en ansökan som avses i 3 § i lagen om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv (470/2019) ska följande uppgifter lämnas:

1) namn och kontaktuppgifter för den som ansökt om förhandsbesked,

2) förvärvarens namn och kontaktuppgifter samt personbeteckning eller födelsetid, eller förvärvarens företagsnummer eller organisationsnummer,

3) förvärvarens samtliga medborgarskap eller förvärvarens hemort,

4) fastighetsmäklarens eller ombudets namn och kontaktuppgifter,

5) adress och fastighetsbeteckning för den fastighet som är föremål för överlåtelsen,

6) andra än i 1–5 punkten avsedda uppgifter som försvarsministeriet begär om överlåtelsens parter och om den fastighet som är föremål för överlåtelsen.

Om förvärvaren av fastigheten är en juridisk person ska ansökan dessutom innehålla en beskrivning av förvärvarens ägarförhållanden. Beskrivningen ska innehålla uppgifter om de direkta och indirekta ägare som är betydande samt deras ägarandelar och inflytande i sammanslutningen.

2 §
Innehållet i en ansökan om tillstånd

I en ansökan som avses i 4 § i lagen om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv ska följande uppgifter lämnas:

1) överlåtarens och förvärvarens namn och kontaktuppgifter samt personbeteckning eller födelsetid, eller förvärvarens företagsnummer eller organisationsnummer,

2) förvärvarens samtliga medborgarskap eller förvärvarens hemort,

3) fastighetsmäklarens eller ombudets namn och kontaktuppgifter,

4) adress och fastighetsbeteckning för den fastighet som är föremål för överlåtelsen,

5) fastighetens avsedda huvudsakliga användningsändamål och eventuella andra användningsändamål,

6) andra än i 1–5 punkten avsedda uppgifter som försvarsministeriet begär om överlåtelsens parter, den fastighet som är föremål för överlåtelsen och fastighetens användningsändamål.

Om förvärvaren av fastigheten är en juridisk person ska ansökan dessutom innehålla en beskrivning av förvärvarens ägarförhållanden. Beskrivningen ska innehålla uppgifter om de direkta och indirekta ägare som är betydande samt deras ägarandelar och inflytande i sammanslutningen.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.