Uppdaterad lagstiftning: 2019

30.12.2019/1567
Lag om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang
30.12.2019/1559
Lag om rapporteringspliktiga arrangemang i fråga om beskattning
30.12.2019/1556
Lag om inkomstskatteskalan för 2020
30.12.2019/1551
Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt
30.12.2019/1508
Lag om flyttning av fordon
19.12.2019/1341
Statsrådets förordning om energiunderstöd för bostadshus åren 2020–2022
19.12.2019/1338
Statsrådets förordning om den offentliga förvaltningens informationshanteringsnämnd
19.12.2019/1321
Statsrådets förordning om registret över förmynderskapsärenden
19.12.2019/1301
Statsrådets förordning om utlåtandeförfarandet i ärenden som gäller förändringar i informationshanteringen
19.12.2019/1297
Statsrådets förordning om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv
19.12.2019/1277
Lag om införselkontroll av djur och vissa varor
29.11.2019/1157
Lag om vigselrätt
29.11.2019/1156
Lag om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
29.11.2019/1110
Växtskyddslag
28.11.2019/1101
Statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen
25.11.2019/1099
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2020
29.8.2019/978
Statsrådets beslut om landskap
22.8.2019/969
Statsrådets förordning om Försvarsutbildningsföreningens skytteutbildning
22.8.2019/959
Lag om trafik- och patientskadenämnden
22.8.2019/949
Lag om Patientförsäkringscentralen
22.8.2019/948
Patientförsäkringslag
9.8.2019/906
Lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen
11.7.2019/893
Statsrådets förordning om incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna
5.7.2019/872
Arbetstidslag
5.7.2019/863
Lag om penninginsamlingar
5.7.2019/808
Lag om rättegång i förvaltningsärenden
27.6.2019/799
Statsrådets förordning om varumärken
27.6.2019/798
Statsrådets förordning om Åklagarmyndigheten
19.6.2019/782
Sjötrafiklag
19.6.2019/764
Lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden
29.5.2019/711
Statsrådets förordning om metoder för underrättelseinhämtning inom militär underrättelseverksamhet
29.5.2019/709
Statsrådets förordning om civil underrättelseinhämtning
23.5.2019/707
Justitieministeriets förordning om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden
17.5.2019/695
Lag om studerandehälsovård för högskolestuderande
17.5.2019/680
Lag om aktiesparkonton
16.5.2019/661
Statsrådets förordning om förfarandet för att lösa internationella skattetvister
10.5.2019/650
Lag om behandling av personuppgifter inom Tullen
10.5.2019/639
Lag om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet
10.5.2019/616
Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
9.5.2019/612
Statsrådets förordning om studentexamen
9.5.2019/610
Statsrådets förordning om betydande offentliga uppdrag som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
26.4.2019/600
Utsädeslag
30.4.2019/595
Justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning
26.4.2019/590
Lag om militär underrättelseverksamhet
26.4.2019/582
Lag om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik
26.4.2019/572
Lag om tillhandahållare av virtuella valutor
26.4.2019/571
Lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton
26.4.2019/552
Lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården
26.4.2019/544
Varumärkeslag
12.4.2019/530
Lag om förfarandet för att lösa internationella skattetvister
12.4.2019/502
Lag om studentexamen
29.3.2019/470
Lag om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv
29.3.2019/469
Lag om statens förköpsrätt inom vissa områden
29.3.2019/468
Lag om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för säkerställande av den nationella säkerheten
29.3.2019/445
Lag om begränsning av odling av genetiskt modifierade organismer
29.3.2019/418
Lag om främjande av användningen av biobrännolja
29.3.2019/416
Lag om förbjudande av energiutvinning ur kol
19.3.2019/415
Beslut av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om läkemedelsförteckning
15.3.2019/314
Museilag
15.3.2019/306
Lag om tillhandahållande av digitala tjänster
15.3.2019/304
Lag om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
22.2.2019/246
Lag om stödjande av sanering av förorenade områden
22.2.2019/241
Lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare
22.2.2019/232
Lag om statsborgen för likviditetslån till gårdsbruksenheter
22.2.2019/213
Lag om placeringsfonder
8.2.2019/179
Lag om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
8.2.2019/166
Lag om kommunernas kulturverksamhet
17.1.2019/138
Statsrådets förordning om anmälningspliktiga djurstall
11.1.2019/32
Lag om Åklagarmyndigheten
11.1.2019/16
Lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.