Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

5.12.2017/1036

Justitieministeriets förordning om tvåspråkiga avdelningar vid Brottspåföljdsmyndigheten

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 25.8.2022/797, som gäller fr.o.m. 1.9.2022.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 40 § 2 mom. i språklagen (423/2003):

1 §

Vid Brottspåföljdsmyndigheten finns det en tvåspråkig avdelning

1) i Helsingfors fängelse och Sveaborgs fängelse vilka hör till Södra Finlands brottspåföljdsregion,

2) i Åbo fängelse, Käyrä fängelse och Vasa fängelse vilka hör till Västra Finlands brottspåföljdsregion.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Genom denna förordning upphävs justitieministeriets förordning om tvåspråkiga avdelningar vid Brottspåföljdsmyndigheten (575/2010).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.