Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

19.12.2017/1022

Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i mål och ärenden som ska behandlas av jorddomstol

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 241 a § i fastighetsbildningslagen (554/1995), sådan paragrafen lyder i lag 861/2017:

1 §

Domkretsarna för de tingsrätter som avses i 241 a § i fastighetsbildningslagen (554/1995) i mål och ärenden som ska behandlas av jorddomstol är följande:

1) Södra Savolax tingsrätts domkrets omfattar landskapet Kymmenedalen, med undantag för kommunen Pyttis, landskapet Södra Karelen och landskapet Södra Savolax ,

2) Östra Nylands tingsrätts domkrets omfattar landskapet Nyland samt kommunerna Pyttis, Salo och Somero,

3) Egentliga Tavastlands tingsrätts domkrets omfattar landskapet Birkaland, landskapet Egentliga Tavastland, och landskapet Päijänne-Tavastland,

4) Lapplands tingsrätts domkrets omfattar landskapet Kajanaland och landskapet Lappland samt kommunerna Kuusamo, Taivalkoski och Pudasjärvi,

5) Uleåborgs tingsrätts domkrets omfattar landskapet Norra Österbotten med undantag för kommunerna Kuusamo, Taivalkoski och Pudasjärvi,

6) Österbottens tingsrätts domkrets omfattar landskapet Mellersta Österbotten, landskapet Södra Österbotten och landskapet Österbotten,

7) Norra Savolax tingsrätts domkrets omfattar landskapet Mellersta Finland, landskapet Norra Karelen och landskapet Norra Savolax,

8) Egentliga Finlands tingsrätts domkrets omfattar landskapet Egentliga Finland, med undantag för kommunerna Salo och Somero, landskapet Satakunta och landskapet Åland.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i mål och ärenden som ska behandlas av jorddomstol (1075/2013).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.