Beaktats t.o.m. FörfS 740/2021.

2.10.2017/680

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildning (531/2017):

1 §
Yrkesinriktade examina

Yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina enligt lagen om yrkesutbildning (531/2017) är de examina som föreskrivs i bilagan till denna förordning.

2 §
Principer som används vid bestämning av kompetensområden

Yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina kan omfatta två eller flera kompetensområden om det behövs med tanke på arbetslivet eller överskådligheten i examens uppbyggnad.

Med avvikelse av vad som föreskrivs i 1 mom. ska yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina dock innefatta

1) kompetensområdet för mejeribranschen i grundexamen inom livsmedelsbranschen, kompetensområdet för gruvarbete i grundexamen inom gruvbranschen, kompetensområdet för transportservice och kompetensområdet för flygplatsservice i grundexamen i logistik, kompetensområdet för körning av skogsmaskiner i grundexamen inom skogsbranschen, kompetensområdet för schaktningsmaskintransport i grundexamen inom byggnadsbranschen, kompetensområdet för kylmontering i grundexamen inom husteknik, (30.6.2020/542)

2) kompetensområdet för kraftverksteknik i yrkesexamen inom energibranschen, kompetensområdet för servicetransporter, kompetensområdet för varutransporter, kompetensområdet för skogsindustrins transporter och kompetensområdet för persontransporter i yrkesexamen inom transportbranschen, kompetensområdet för underhåll av trafikområden och kompetensområdet för transporter inom infrastrukturområdet i yrkesexamen inom markanläggningsbranschen, kompetensområdet för körning av skogsmaskiner i yrkesexamen inom skogsbranschen, kompetensområdet för kylmontering i yrkesexamen i husteknik, kompetensområdet för bokbusstjänster i yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänster, kompetensområdet för transport av avfall och farliga ämnen i yrkesexamen i miljövård, kompetensområdet för transport av avfall och farliga ämnen i yrkesexamen inom miljöbranschen, (30.11.2018/1086)

3)  kompetensområdet för kraftverksteknik i specialyrkesexamen inom energibranschen och kompetensområdet för kylteknik i specialyrkesexamen i husteknik.

(2.8.2018/590)
3 §
Principer som används vid bestämning av examensbenämningar

Yrkesinriktade grundexamina har en examensbenämning eller examensbenämningar. Yrkesexamina och specialyrkesexamina kan ha en examensbenämning eller examensbenämningar.

Examensbenämningen kan vara specifik för examen eller för kompetensområdet. En examen eller ett kompetensområde kan ha flera examensbenämningar.

4 §
Omfattningen av yrkesexamina och specialyrkesexamina i kompetenspoäng

Omfattningen i kompetenspoäng av varje yrkesexamen och specialyrkesexamen som avses i 1 § anges i bilagan till denna förordning.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Punkterna 6, 10, 22, 31, 39, 41, 43, 45, 48, 50, 54, 60 och 63 i 1 kap., punkterna 1, 8, 16, 20, 43, 74, 87, 92, 113, 148 och 178 i 2 kap. samt punkterna 11, 14, 26, 49, 58, 69 och 89 i 3 kap. i bilagan träder dock i kraft först den 1 augusti 2018.

Punkterna 18, 29, 44, 51, 54, 66, 84, 86, 98, 103, 109, 121, 125, 131, 132, 139, 143, 156, 159, 161, 167, 170, 176 och 199 i 2 kap. samt punkterna 1, 13, 15, 21, 24, 31–33, 42, 65, 66, 76, 78, 81, 90, 91, 95, 100–102, 114, 117, 119, 125 och 129 i 3 kap. i bilagan träder dock i kraft först den 1 januari 2019.

Punkterna 5, 7, 11–13, 15–17, 19, 21, 30, 34, 36, 40, 42, 49, 55, 59, 61 och 62 i 1 kap., punkterna 7, 9, 11–13, 15, 21, 26, 40–42, 45, 53, 75, 76, 81–83, 88, 91, 100, 107, 124, 133, 136, 140, 152, 153, 158, 184, 186, 187, 193 och 198 i 2 kap. samt punkterna 12, 34, 37, 38, 41, 59, 70, 71, 87, 88, 107, 115, 133, 138 och 146 i 3 kap. i bilagan gäller till och med den 31 juli 2018.

Punkterna 2, 4–6, 10, 14, 19, 23–25, 28, 30–34, 36–38, 47–50, 52, 55–59, 61–65, 67–70, 72, 73, 79, 80, 85, 89, 90, 94, 95, 99, 101, 102, 104, 106, 110–112, 114, 115, 117–120, 123, 129, 130, 134, 137, 138, 141, 142, 145–147, 149–151, 154, 155, 157, 162–166, 168, 169, 175, 177, 179–183, 185, 189–192, 194–197 och 200 i 2 kap. samt punkterna 2–10, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 28–30, 35, 36, 39, 40, 43–48, 50–52, 54–57, 61–63, 67, 68, 72, 75, 77, 79, 82, 84–86, 92, 94, 97–99, 103–106, 108, 109, 111–113, 116, 120–124, 131, 134–136, 139, 141, 143–145, 147 och 149 i 3 kap. i bilagan gäller till och med den 31 december 2018.

Examina enligt de bestämmelser som gällde när denna förordning träder i kraft kan avläggas till och med den 31 december 2021.

Bilaga (18.6.2021/596)

YRKESINRIKTADE EXAMINA

1 kap.

Yrkesinriktade grundexamina

1) Grundexamen inom fordonsbranschen
1 punkten träder i kraft 1.8.2022.
2) Grundexamen inom bilbranschen
2 punkten gäller t.o.m. 31.7.2022.
3) Grundexamen inom livsmedelsbranschen
4) Grundexamen i tandteknik
5) Grundexamen inom hästhushållning
6) Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen
7) Grundexamen inom gruvbranschen
8) Grundexamen i fiskeri
9) Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
10) Grundexamen i maskin- och produktionsteknik
11) Grundexamen inom laboratoriebranschen
12) Grundexamen i flygplansmekanik
13) Grundexamen i affärsverksamhet
14) Grundexamen i idrott
15) Grundexamen i logistik
16) Grundexamen i natur och miljö
17) Grundexamen inom läkemedelsbranschen
18) Grundexamen inom lantmäteribranschen
19) Grundexamen inom lantbruksbranschen
20) Grundexamen inom turismbranschen
21) Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning
22) Grundexamen i sjöfart
23) Grundexamen inom skogsbranschen
24) Grundexamen i musik
25) Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen
26) Grundexamen inom processindustrin
27) Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen
28) Grundexamen inom trädgårdsbranschen
29) Grundexamen inom träindustrin
30) Grundexamen inom byggnadsbranschen
31) Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen
32) Grundexamen inom cirkusbranschen
33) Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
34) Grundexamen inom el- och automationsbranschen
35) Grundexamen inom konstindustrin
36) Grundexamen i husteknik
37) Grundexamen i dans
38) Grundexamen i teknisk planering
39) Grundexamen inom textil- och modebranschen
40) Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik
41) Grundexamen inom säkerhetsbranschen
42) Grundexamen inom båtbyggnadsbranschen
43) Grundexamen i instrumentvård

2 kap.

Yrkesexamina Omfattning i kompetenspoäng
1) Yrkesexamen inom fordonsbranschen 150
2) Yrkesexamen i kontakttolkning 150
3) Yrkesexamen i livsmedelsförädling 120
4) Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin 120
5) Yrkesexamen i djurskötsel 150
6) Yrkesexamen inom energibranschen 150
7) Yrkesexamen i föreställnings- och teaterteknik 150
8) Yrkesexamen inom hästhushållning 150
9) Yrkesexamen i massage 150
10) Yrkesexamen i fastighetsförvaltning 150
11) Yrkesexamen inom gruvbranschen 150
12) Yrkesexamen i fiskeri 150
13) Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning 150
14) Yrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda 150
14 punkten gäller t.o.m. 31.7.2021.
15) Yrkesexamen inom stenbranschen 150
16) Yrkesexamen i maskinmontering och underhåll 150
17) Yrkesexamen inom transportbranschen 150
18) Yrkesexamen inom laboratorie- och mätningsbranschen 150
19) Yrkesexamen i lasthantering 150
20) Yrkesexamen inom bageribranschen 150
21) Yrkesexamen i flygplatsservice 150
22) Yrkesexamen i flygplansmekanik 150
23) Yrkesexamen i affärsverksamhet 150
24) Yrkesexamen i idrott och träning 150
25) Yrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar 150
26) Yrkesexamen inom naturbranschen 150
27) Yrkesexamen i arbete som teamledare 150
28) Yrkesexamen inom lantmäteribranschen 150
29) Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen 150
30) Yrkesexamen inom lantbruksbranschen 150
31) Yrkesexamen i turismservice 150
32) Yrkesexamen inom mediebranschen 150
33) Yrkesexamen i sjöfart 150
34) Yrkesexamen inom skogsbranschen 150
35) Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård 150
36) Yrkesexamen i musikproduktion 150
37) Yrkesexamen i guideservice 120
38) Yrkesexamen i servicelogistik 150
39) Yrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen 150
40) Yrkesexamen inom renhushållning 150
41) Yrkesexamen inom processindustrin 150
42) Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen 150
43) Yrkesexamen inom trädgårdsbranschen 150
44) Yrkesexamen inom träbranschen 150
45) Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter 150
46) Yrkesexamen i kundservice på restaurang 120
47) Yrkesexamen i matservice 150
48) Yrkesexamen i sameslöjd 150
48 punkten träder i kraft 1.1.2022.
49) Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll 150
49 punkten gäller t.o.m. 31.12.2021.
50) Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice 150
51) Yrkesexamen inom dykbranschen 150
52) Yrkesexamen inom el- och automationsbranschen 150
53) Yrkesexamen inom konstindustrin 150
54) Yrkesexamen inom husbyggnadsbranschen 150
55) Yrkesexamen i husteknik 150
56) Yrkesexamen inom textil- och modebranschen 150
57) Yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen 150
58) Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänster 150
59) Yrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik 150
59 punkten gäller t.o.m. 31.12.2020.
60) Yrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik 150
61) Yrkesexamen inom tullbranschen 150
62) Yrkesexamen i produktionsteknik 150
63) Yrkesexamen inom säkerhetsbranschen 150
64) Yrkesexamen inom funktionshinderområdet 150
64 punkten träder i kraft 1.8.2021.
65) Yrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen 150
66) Yrkesexamen inom miljöbranschen 150
67) Yrkesexamen i företagande 150
66 punkten träder i kraft 1.1.2022.
68) Yrkesexamen för företagare 150
68 punkten gäller t.o.m. 31.12.2021.

3 kap.

Specialyrkesexamina

1) Specialyrkesexamen inom fordonsbranschen 180
2) Specialyrkesexamen inom livsmedelsbranschen 180
3) Specialyrkesexamen i djurskötsel 180
4) Specialyrkesexamen inom energibranschen 180
5) Specialyrkesexamen i tjänster för specialkost 160
6) Specialyrkesexamen i föreställnings- och teaterteknik 180
7) Specialyrkesexamen inom hästhushållning 180
8) Specialyrkesexamen i massage 180
9) Specialyrkesexamen inom hår- och skönhetsbranschen 180
10) Specialyrkesexamen i immobilisationsvård 180
11) Specialyrkesexamen i fastighetsförvaltning 180
12) Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning 180
13) Specialyrkesexamen i fiskeri 180
14) Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning 180
15) Specialyrkesexamen i maskinmontering och underhåll 180
16) Specialyrkesexamen i rehabiliterings-, stöd- och handledningstjänster 180
17) Specialyrkesexamen för fartygselmästare 180
18) Specialyrkesexamen inom bageribranschen 180
19) Specialyrkesexamen i flygplansmekanik 180
20) Specialyrkesexamen för trafiklärare 180
21) Specialyrkesexamen i affärsverksamhet 180
22) Specialyrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar 180
23) Specialyrkesexamen inom naturbranschen 180
24) Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen 180
25) Specialyrkesexamen i utveckling av landsbygden 180
26) Specialyrkesexamen inom lantbruksbranschen 180
27) Specialyrkesexamen i chefskap inom inkvarterings- och kosthållsbranschen 180
28) Specialyrkesexamen inom mediebranschen 180
29) Specialyrkesexamen inom skogsbranschen 180
30) Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård 180
31) Specialyrkesexamen i rättstolkning 180
32) Specialyrkesexamen i servicelogistik 180
33) Specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen 180
34) Specialyrkesexamen inom processindustrin 180
35) Specialyrkesexamen i tolkning för talskadade 180
36) Specialyrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen 180
37) Specialyrkesexamen inom trädgårdsbranschen 180
38) Specialyrkesexamen inom träindustrin 180
39) Specialyrkesexamen i arbetsledning inom byggnadsbranschen 180
40) Specialyrkesexamen i sameslöjd 180
40 punkten träder i kraft 1.1.2022.
41) Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare 180
41 punkten gäller t.o.m. 31.12.2021.
42) Specialyrkesexamen inom el- och automationsbranschen 180
43) Specialyrkesexamen inom konstindustrin 180
44) Specialyrkesexamen inom husbyggnadsbranschen 180
45) Specialyrkesexamen i husteknik 180
46) Specialyrkesexamen inom textil- och modebranschen 180
47) Specialyrkesexamen i data- och datakommunikationsteknik 180
47 punkten gäller t.o.m. 31.12.2020.
48) Specialyrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik 180
49) Specialyrkesexamen i chefskap inom produktion 180
50) Specialyrkesexamen i produktionsteknik 180
51) Specialyrkesexamen i produktutvecklingsarbete 180
52) Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt 180
53) Specialyrkesexamen i träning 180
54) specialyrkesexamen i äldreomsorg 180
55) Specialyrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen 180
56) Specialyrkesexamen inom miljöbranschen 180
57) Specialyrkesexamen för företagsrådgivare 180
57 punkten gäller t.o.m. 31.12.2021.

Bilagan har ändrats genom F 596/2021, som träder i kraft 1.1.2022. 1 punkten i kap. 1 träder i kraft 1.8.2022. Den tidigare formen lyder:

YRKESEXAMINA

1 kap.
Yrkesinriktade grundexamina
1)   Grundexamen inom bilbranschen
2)   Grundexamen inom livsmedelsbranschen
3)   Grundexamen i tandteknik
4)   Grundexamen inom hästhushållning
5)   Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen
6)   Grundexamen inom gruvbranschen
7)   Grundexamen i fiskeri
8)   Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
9)   Grundexamen i maskin- och produktionsteknik
10) Grundexamen inom laboratoriebranschen
11) Grundexamen i flygplansmekanik
12) Grundexamen i affärsverksamhet
13) Grundexamen i idrott
14) Grundexamen i logistik
15) Grundexamen i natur och miljö
16) Grundexamen inom läkemedelsbranschen
17) Grundexamen inom lantmäteribranschen
18) Grundexamen inom lantbruksbranschen
19) Grundexamen inom turismbranschen
20) Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning
21) Grundexamen i sjöfart
22) Grundexamen inom skogsbranschen
23) Grundexamen i musik
24) Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen
25) Grundexamen inom processindustrin
26) Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen
27) Grundexamen inom trädgårdsbranschen
28) Grundexamen inom träindustrin
29) Grundexamen inom byggnadsbranschen
30) Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen
31) Grundexamen inom cirkusbranschen
32) Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
33) Grundexamen inom el- och automationsbranschen
34) Grundexamen inom konstindustrin
35) Grundexamen i husteknik
36) Grundexamen i dans
37) Grundexamen i teknisk planering
38) Grundexamen inom textil- och modebranschen
39) Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik
40) Grundexamen inom säkerhetsbranschen
41) Grundexamen inom båtbyggnadsbranschen
42) Grundexamen i instrumentvård
2 kap.
Yrkesexamina Omfattning i kompetenspoäng
1)   Yrkesexamen inom fordonsbranschen 150
2)   Yrkesexamen i kontakttolkning 150
3)   Yrkesexamen i livsmedelsförädling 120
4)   Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin 120
5)   Yrkesexamen i djurskötsel 150
6)   Yrkesexamen inom energibranschen 150
7)   Yrkesexamen i föreställnings- och teaterteknik 150
8)   Yrkesexamen inom hästhushållning 150
9)   Yrkesexamen i massage 150
10) Yrkesexamen i fastighetsförvaltning 150
11) Yrkesexamen inom gruvbranschen 150
12) Yrkesexamen i fiskeri 150
13) Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning 150
14) Yrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda 150
14 punkten gäller t.o.m. 31.7.2021.
15) Yrkesexamen inom stenbranschen 150
16) Yrkesexamen i maskinmontering och underhåll 150
17) Yrkesexamen inom transportbranschen 150
18) Yrkesexamen inom laboratorie- och mätningsbranschen 150
19) Yrkesexamen i lasthantering 150
20) Yrkesexamen inom bageribranschen 150
21) Yrkesexamen i flygplatsservice 150
22) Yrkesexamen i flygplansmekanik 150
23) Yrkesexamen i affärsverksamhet 150
24) Yrkesexamen i idrott och träning 150
25) Yrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar 150
26) Yrkesexamen inom naturbranschen 150
27) Yrkesexamen i arbete som teamledare 150
28) Yrkesexamen inom lantmäteribranschen 150
29) Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen 150
30) Yrkesexamen inom lantbruksbranschen 150
31) Yrkesexamen i turismservice 150
32) Yrkesexamen inom mediebranschen 150
33) Yrkesexamen i sjöfart 150
34) Yrkesexamen inom skogsbranschen 150
35) Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård 150
36) Yrkesexamen i musikproduktion 150
37) Yrkesexamen i guideservice 120
38) Yrkesexamen i servicelogistik 150
39) Yrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen 150
40) Yrkesexamen inom renhushållning 150
41) Yrkesexamen inom processindustrin 150
42) Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen 150
43) Yrkesexamen inom trädgårdsbranschen 150
44) Yrkesexamen inom träbranschen 150
45) Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter 150
46) Yrkesexamen i kundservice på restaurang 120
47) Yrkesexamen i matservice 150
48) Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll 150
49) Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice 150
50) Yrkesexamen inom dykbranschen 150
51) Yrkesexamen inom el- och automationsbranschen 150
52) Yrkesexamen inom konstindustrin 150
53) Yrkesexamen inom husbyggnadsbranschen 150
54) Yrkesexamen i husteknik 150
55) Yrkesexamen inom textil- och modebranschen 150
56) Yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen 150
57) Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänster 150
58) Yrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik 150
58 punkten gäller t.o.m. 31.12.2020.
59) Yrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik 150
60) Yrkesexamen inom tullbranschen 150
61) Yrkesexamen i produktionsteknik 150
62) Yrkesexamen inom säkerhetsbranschen 150
63) Yrkesexamen inom funktionshinderområdet 150
63 punkten träder i kraft 1.8.2021.
64) Yrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen 150
65) Yrkesexamen inom miljöbranschen 150
66) Yrkesexamen i företagande 150
66 punkten träder i kraft 1.1.2022.
67) Yrkesexamen för företagare 150
67 punkten gäller t.o.m. 31.12.2021.
3 kap.
Specialyrkesexamina
1)   Specialyrkesexamen inom fordonsbranschen 180
2)   Specialyrkesexamen inom livsmedelsbranschen 180
3)   Specialyrkesexamen i djurskötsel 180
4)   Specialyrkesexamen inom energibranschen 180
5)   Specialyrkesexamen i tjänster för specialkost 160
6)   Specialyrkesexamen i föreställnings- och teaterteknik 180
7)   Specialyrkesexamen inom hästhushållning 180
8)   Specialyrkesexamen i massage 180
9)   Specialyrkesexamen inom hår- och skönhetsbranschen 180
10) Specialyrkesexamen i immobilisationsvård 180
11) Specialyrkesexamen i fastighetsförvaltning 180
12) Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning 180
13) Specialyrkesexamen i fiskeri 180
14) Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning 180
15) Specialyrkesexamen i maskinmontering och underhåll 180
16) Specialyrkesexamen i rehabiliterings-, stöd- och handledningstjänster 180
17) Specialyrkesexamen för fartygselmästare 180
18) Specialyrkesexamen inom bageribranschen 180
19) Specialyrkesexamen i flygplansmekanik 180
20) Specialyrkesexamen för trafiklärare 180
21) Specialyrkesexamen i affärsverksamhet 180
22) Specialyrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar 180
23) Specialyrkesexamen inom naturbranschen 180
24) Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen 180
25) Specialyrkesexamen i utveckling av landsbygden 180
26) Specialyrkesexamen inom lantbruksbranschen 180
27) Specialyrkesexamen i chefskap inom inkvarterings- och kosthållsbranschen 180
28) Specialyrkesexamen inom mediebranschen 180
29) Specialyrkesexamen inom skogsbranschen 180
30) Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård 180
31) Specialyrkesexamen i rättstolkning 180
32) Specialyrkesexamen i servicelogistik 180
33) Specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen 180
34) Specialyrkesexamen inom processindustrin 180
35) Specialyrkesexamen i tolkning för talskadade 180
36) Specialyrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen 180
37) Specialyrkesexamen inom trädgårdsbranschen 180
38) Specialyrkesexamen inom träindustrin 180
39) Specialyrkesexamen i arbetsledning inom byggnadsbranschen 180
40) Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare 180
41) Specialyrkesexamen inom el- och automationsbranschen 180
42) Specialyrkesexamen inom konstindustrin 180
43) Specialyrkesexamen inom husbyggnadsbranschen 180
44) Specialyrkesexamen i husteknik 180
45) Specialyrkesexamen inom textil- och modebranschen 180
46) Specialyrkesexamen i data- och datakommunikationsteknik 180
46 punkten gäller t.o.m. 31.12.2020.
47) Specialyrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik 180
48) Specialyrkesexamen i chefskap inom produktion 180
49) Specialyrkesexamen i produktionsteknik 180
50) Specialyrkesexamen i produktutvecklingsarbete 180
51) Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt 180
52) Specialyrkesexamen i träning 180
53) specialyrkesexamen i äldreomsorg 180
54) Specialyrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen 180
55) Specialyrkesexamen inom miljöbranschen 180
56) Specialyrkesexamen för företagsrådgivare 180
56 punkten gäller t.o.m. 31.12.2021.

Bilagan har ändrats genom F 542/2020, som trädde i kraft 1.8.2020. 2 kap. 63 punkten träder i kraft 1.8.2021, 2 kap. 66 punkten träder i kraft 1.1.2022, 2 kap. 58 punkten och 3 kap. 46 punkten gäller t.o.m. 31.12.2020, 2 kap. 14 punkten gäller t.o.m. 31.7.2021, 2 kap. 67 punkten och 3 kap. 56 punkten gäller t.o.m. 31.12.2021.

Ikraftträdelsestadganden:

2.8.2018/590:

Denna förordning träder i kraft den 6 augusti 2018.

Punkterna 12, 21, 33, 39, 41, 53, 66, 68, 78, 82, 87, 99, 102, 108, 109, 114, 117, 128, 130, 132, 138, 141, 147 och 165 i 2 kap. samt punkterna 1, 12, 14, 20, 23, 30–32, 37, 59, 60, 68, 70, 73, 80, 81, 85, 90–92, 103, 105, 107, 113, 117 och 118 i 3 kap. i bilagan träder dock i kraft först den 1 januari 2019.

Punkterna 2, 4–6, 8, 9, 13, 16–18, 20, 22–26, 28–30, 35–38, 40, 42–46, 48–52, 54–57, 59, 60, 64, 65, 67, 70, 71, 74, 75, 79–81, 83, 85, 88–90, 92, 93, 95–98, 101, 106, 107, 110, 112, 113, 115, 116, 119–121, 123–127, 129, 133–137, 139, 140, 146, 148, 150–155, 157–164, 166 i 2 kap. samt punkterna 2–10, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27–29, 33–36, 38–43, 45–47, 49–52, 55–57, 61, 62, 64, 67, 69, 71, 74, 76–78, 82, 84, 87–89, 93–98, 100–102, 104, 108–112, 114, 120, 122–124, 126, 128, 130–133, 135 i 3 kap. i bilagan gäller till och med den 31 december 2018.

1 kap. 39 punkten i bilagan gäller till den 31 juli 2020.

2 kap. 143 punkten och 3 kap. 115 punkten gäller till den 31 december 2020.

Examina enligt de bestämmelser som gällde när denna förordning träder i kraft kan avläggas till och med den 31 december 2021. Examina som enligt denna förordning gäller till den 31 juli 2020 kan avläggas till den 31 juli 2023. Examina som enligt denna förordning gäller till den 31 december 2020 kan avläggas till den 31 december 2023.

30.11.2018/1086:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Punkt 51 i kap. 2 i bilagan träder dock i kraft först den 1 augusti 2019.

2 kap. 2 punkten i bilagan gäller till den 31 juli 2019.

1 kap. 39 punkten i bilagan gäller till den 31 juli 2020.

2 kap. 59 punkten och 3 kap. 46 punkten gäller till den 31 december 2020.

Examina enligt de bestämmelser som gällde när denna förordning träder i kraft kan avläggas till och med den 31 december 2021. Examina som enligt denna förordning gäller till den 31 juli 2019 kan avläggas till den 31 juli 2022. Examina som enligt denna förordning gäller till den 31 juli 2020 kan avläggas till den 31 juli 2023. Examina som enligt denna förordning gäller till den 31 december 2020 kan avläggas till den 31 december 2023.

30.6.2020/542:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

Punkt 63 i kap. 2 i bilagan träder dock i kraft först den 1 augusti 2021.

Punkt 66 i kap. 2 i bilagan träder dock i kraft först den 1 januari 2022.

Punkt 58 i kap. 2 och punkt 46 i kap. 3 i bilagan gäller till och med den 31 december 2020.

Punkt 14 i kap. 2 i bilagan gäller till och med den 31 juli 2021.

Punkt 67 och i kap. 2 och punkt 56 i kap. 3 gäller till och med den 31 december 2021.

Examina enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet för denna förordning kan avläggas till och med den 31 juli 2023. De examina som i enlighet med denna förordning gäller till och med den 31 december 2020 får avläggas till och med den 31 december 2023. De examina som enligt denna förordning gäller till och med den 31 juli 2021 får avläggas till och med den 31 juli 2024. De examina som i enlighet med denna förordning gäller till och med den 31 december 2021 får avläggas till och med den 31 december 2024.

18.6.2021/596:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Punkt 1 i kap. 1 i bilagan träder dock i kraft först den 1 augusti 2022.

De examina som avses i punkt 49 i kap. 2 i bilagan och punkt 41 i kap. 3 i bilagan får avläggas till och med den 31 december 2024. Den examen som avses i punkt 2 i kap. 1 i bilagan får avläggas till och med den 31 juli 2025.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.