Beaktats t.o.m. FörfS 272/2021.

13.12.2016/1126

Justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 1 mom. i lagen om Brottspåföljdsmyndigheten (953/2009):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

De tjänstemän som sköter chefsuppgifter inom styrning eller övervakning eller utför styrnings- eller övervakningsuppgifter vid Brottspåföljdsmyndighetens fängelser ska bära tjänstedräkt eller skyddskläder vid tjänstgöring, om deras uppgifter förutsätter att de ska kunna identifieras på basis av kläderna. Skyddskläderna inom en anstalt ska vara enhetliga.

Andra tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten än de som avses i 1 mom. får bära väst som anger tjänstemannastatus.

2 §

De tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten som sköter chefsuppgifter vid fängelser ska se till att de tjänstemän som lyder under dem vid tjänstgöringen använder en tjänstedräkt som överensstämmer med denna förordning och som är i behörigt skick eller, enligt tillstånd som direktören för fängelset givit, någon annan korrekt klädsel eller skyddskläder.

3 §

De klädesplagg som ingår i tjänstedräkten samt de emblem och märken som används i dem ska överensstämma med det som föreskrivs i denna förordning. Klädesplaggen ska vara tillverkade av tyg, material och tillbehör som godkänts av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet och de ska ha sådana färger som centralförvaltningsenheten godkänt.

2 kap

Plagg i tjänstedräkten

4 § (2.7.2019/900)

Följande klädesplagg hör till tjänstedräkten för de i 1 § 1 mom. avsedda tjänstemännen vid Brottspåföljdsmyndigheten:

1) fältjacka för damer och herrar,

2) fältoverall för damer och herrar,

3) ytterrock fodrad med löstagbar innerjacka i fleece,

4) fältbyxor för damer och herrar,

5) långärmad tjänsteskjorta för damer och herrar,

6) kortärmad tjänsteskjorta för damer och herrar,

7) långärmad polotröja för damer och herrar,

8) kortärmad trikåtröja med krage för damer och herrar,

9) pikéskjorta med krage för damer och herrar,

10) ylletröja för damer och herrar,

11) utrustningsbälte,

12) keps,

13) mössa,

14) slips.

3 kap

Namnbricka och emblem som ska användas i tjänstedräkten

5 §

Emblemet som ska användas i Brottspåföljdsmyndighetens tjänstedräkter är cirkelformigt och i mitten av emblemet finns två blåvita nycklar i kors avbildade på grå botten. Nycklarna omges av en tunn gul och en tunn ljusblå cirkel. Dessa cirklar omges av en bred mörkblå cirkel. På cirkelns övre halva finns skrivet i versaler ordet RIKOSSEURAAMUSLAITOS och på cirkelns nedre halva ordet BROTTSPÅFÖLJDSMYNDIGHETEN. Mellan dessa ord på vardera sidan finns Brottspåföljdsmyndighetens symbol avbildad.

6 §

På vardera överärmen på tjänsteskjortan, ylletröjan, ytterrocken, innerjackan av fleece, fältjackan och fältoverallen fästs ett märke av tyg broderat med Brottspåföljdsmyndighetens emblem. Emblemet ska ha en diameter på 6,5 centimeter. På överärmen på polotröjan, den kortärmade trikåtröjan med krage och pikéskjortan med krage finns Brottspåföljdsmyndighetens tryckta emblem. Emblemet ska ha en diameter på 6,5 centimeter. På vänstra sidan av framstycket på tjänsteskjortan, ylletröjan, ytterrocken, innerjackan av fleece, fältjackan, fältoverallen, polotröjan, den kortärmade trikåtröjan med krage och pikéskjortan med krage fästs en mörkblå namnbricka av tyg broderad med tjänstemannens tjänstebeteckning och under denna den första bokstaven i förnamnet och hela efternamnet på en och samma rad. På högra sidan av framstycket fästs en mörkblå bricka av tyg broderad med namnet på den enhet där tjänstemannen arbetar. På bakstycket av ytterrocken, innerjackan av fleece, fältjackan och fältoverallen broderas dessutom texten RIKOSSEURAAMUSLAITOS, BROTTSPÅFÖLJDSMYNDIGHETEN. (2.7.2019/900)

På framsidan av mössan och kepsen broderas texten RISE.

Med skyddskläderna, specialkläderna och med sådan annan klädsel som bärs i enlighet med Brottspåföljdsmyndighetens föreskrifter eller fängelsedirektörens tillstånd används en fristående namnskylt som godkänts av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet.

4 kap

Särskilda bestämmelser

7 §

Vid sidan av de skyddskläder som tjänstemännen använder personligen ska det finnas skyddskläder som används gemensamt på varje enskild arbetsplats.

8 §

Tjänstedräkt kan lånas till visstidsanställda vid Brottspåföljdsmyndigheten.

9 §

Den som står i tjänsteförhållande till Brottspåföljdsmyndigheten får använda Brottspåföljdsmyndighetens tjänstedräkt när han eller hon under tjänstledighet utför tjänstgöringsuppdrag enligt lagen om civilpersonals deltagande i krishantering (1287/2004).

10 §

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet ska meddela föreskrifter om anskaffning av tjänstedräkter och förstöring av tjänstedräkter som tas ur bruk.

11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom denna förordning upphävs justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten (577/2010).

Tjänstedräkten enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning får användas till och med den 31 december 2018 vid sidan av tjänstedräkten enligt denna förordning.

Ikraftträdelsestadganden:

2.7.2019/900:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.