Beaktats t.o.m. FörfS 300/2021.

18.11.2016/971

Lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland (om ikraftträdandet bestäms genom förordning)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen

I Finland finns det en sådan lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolens förstainstansrätt som avses i artikel 7.1 i det i Bryssel den 19 februari 2013 ingångna avtalet om en enhetlig patentdomstol, nedan den lokala avdelningen.

2 §
Den lokala avdelningens säte

Den lokala avdelningens säte är i Helsingfors.

3 §
Rättegångsspråket

Den lokala avdelningen använder antingen finska, svenska eller engelska som handläggningsspråk och meddelar sina avgöranden på handläggningsspråket. Bestämmelser om handläggning och avgörande av ett ärende på det språk på vilket patentet beviljades finns i artikel 49.3–49.5 i avtalet om en enhetlig patentdomstol.

Om handläggningsspråket enligt regel 14.2 b i rättegångsreglerna för den enhetliga patentdomstolen är antingen finska eller svenska och parterna inte kommer överens om vilket språk som ska användas, handläggs ärendet på svarandens språk.

4 §
Ikraftträdande

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 87/2016, LaUB 11/2016, RSv 127/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.