Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

27.10.2016/884

Statsrådets förordning om säkerhetsskydd i statsrådet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 16 § i lagen om säkerhetsskydd i statsrådet (987/2014):

1 §
Utbildning för säkerhetskontrollörer

Den utbildning för säkerhetskontrollörer som avses i 6 § 1 mom. i lagen om säkerhetsskydd i statsrådet (987/2014) ordnas av statsrådets kansli.

2 §
Sättet att ordna utbildning och utbildningens innehåll

Utbildningen för säkerhetskontrollörer ska bestå av minst 40 undervisningstimmar. Utbildningen ska omfatta följande helheter:

1) en allmän del,

2) en säkerhetskontrollörs befogenheter,

3) utbildning i användning av maktmedel,

4) säkerhetskontrollutbildning.

Den undervisning som ges inom utbildningen för säkerhetskontrollörer ska bestå av föreläsningar och omfatta praktiska övningar.

Som utbildning i användning av maktmedel kan utöver den utbildning som ges av polisen godkännas också den utbildning i användning av maktmedel som avses i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015). Utbildare inom utbildningen i användning av maktmedel kan utöver polisens utbildare i användning av maktmedel också vara en av Polisstyrelsen godkänd utbildare i användning av maktmedel.

3 §
Repetitionsutbildning

Utbildningsanordnaren ska ge säkerhetskontrollörer repetitionsutbildning minst en gång per år. Repetitionsutbildningen ska bestå av minst 8 undervisningstimmar. Repetitionsutbildningen ska omfatta de helheter som avses i 2 § 1 mom.

4 §
Intyg

Utbildningsanordnaren ska ge den som fullgjort utbildningen på ett godkänt sätt ett intyg för godkännande som säkerhetskontrollör.

5 §
Säkerhetskontrollörskort

Till en ansökan om ett säkerhetskontrollörskort som avses i 6 § 4 mom. i lagen om säkerhetsskydd i statsrådet ska fogas en kopia av intyget över godkänd utbildning för säkerhetskontrollörer och ett passfoto.

Säkerhetskontrollörskortet ska vara försett med ett fotografi, namn och orden ”TURVATARKASTAJA – SÄKERHETSKONTROLLÖR.”

Säkerhetskontrollörskortet är giltigt en viss tid, högst fem år.

En säkerhetskontrollör som har ett giltigt godkännande kan ges ett nytt säkerhetskontrollörskort i stället för ett kort som förkommit eller förstörts.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.