Beaktats t.o.m. FörfS 300/2021.

13.10.2016/865

Statsrådets förordning om förvaltningsdomstolarnas placeringsorter och domkretsar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 kap. 4 § 2 mom. i domstolslagen (673/2016):

1 §

Helsingfors, Tavastehus, Vasa och Åbo förvaltningsdomstolar finns på de orter som deras namn anger. Östra Finlands förvaltningsdomstol finns i Kuopio och Norra Finlands förvaltningsdomstol i Uleåborg.

2 §

Förvaltningsdomstolarnas domkretsar är följande:

1) domkretsen för Helsingfors förvaltningsdomstol som omfattar landskapet Nyland,

2) domkretsen för Tavastehus förvaltningsdomstol som omfattar landskapen Birkaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland och Päijänne-Tavastland,

3) domkretsen för Östra Finlands förvaltningsdomstol som omfattar landskapen Kymmenedalen, Norra Karelen, Norra Savolax, Södra Karelen och Södra Savolax,

4) domkretsen för Norra Finlands förvaltningsdomstol som omfattar landskapen Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten,

5) domkretsen för Åbo förvaltningsdomstol som omfattar landskapen Egentliga Finland och Satakunta,

6) domkretsen för Vasa förvaltningsdomstol som omfattar landskapen Mellersta Österbotten, Södra Österbotten och Österbotten.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om förvaltningsdomstolarnas domkretsar (338/2013).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.