Beaktats t.o.m. FörfS 300/2021.

21.1.2016/39

Statsrådets förordning om delegationen för likabehandlingsärenden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 10 § i lagen om diskrimineringsombudsmannen (1326/2014):

1 §

Ordförande för delegationen är diskrimineringsombudsmannen. Delegationen har högst 40 andra medlemmar. Statsrådet tillsätter delegationen på framställning av diskrimineringsombudsmannen.

I delegationen ska det finnas företrädare för de ministerier och andra myndigheter som är centrala när det gäller likabehandlingsfrågor samt de frivilligorganisationer och andra aktörer som är av betydelse för förebyggande av diskriminering.

Om en medlem avgår under mandatperioden, utser justitieministeriet en ny medlem i dennes ställe för den återstående mandatperioden för att företräda samma myndighet eller aktör.

Delegationen kan kalla permanenta sakkunniga.

Delegationen kan anställa en sekreterare.

2 §

Delegationen kan ha sektioner.

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Delegationen kan tillsätta utrednings- och arbetsgrupper samt kalla sakkunniga till sina möten.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.