Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

10.12.2015/1460

Statsrådets förordning om studier som kompletterar högskolestudier utomlands

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 5 § 1 mom. i lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (1385/2015):

1 §
Kompletterande studier

I ett beslut om jämställande enligt 6 § i lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (1385/2015) kan det krävas att kompletterande högskolestudier genomförs i Finland

1) i en omfattning av högst en tredjedel av helheten av de högskolestudier som leder till en examen, om högskolestudier som har genomförts utomlands jämställs med en viss namngiven högskoleexamen som kan avläggas i Finland,

2) i en omfattning av högst hälften av den studieprestation som genomförs i en högskola i Finland, om de högskolestudier som har genomförts utomlands jämställs med en viss studieprestation vid en högskola som kan genomföras i Finland.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.