Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

4.12.2015/1393

Lag om status som juridisk person och partiell skattebefrielse i Finland för ett integrerat observationssystem för koldioxid i form av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (ICOS Eric-konsortium)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Det integrerade observationssystemet för koldioxid i form av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (ICOS Eric-konsortiet) är i rådets förordning (EG) nr 723/2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) avsedd juridisk person som har rättskapacitet i Finland. Det får förvärva, äga och avyttra lös och fast egendom och immateriella rättigheter, ingå avtal samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

2 §

ICOS Eric-konsortiet är befriat från mervärdesskatt på de villkor och med de begränsningar som har avtalats i dess stadgar i den lydelse de har vid inrättandet av ICOS Eric-konsortiet.

3 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 67/2015, KuUB 4/2015, RSv 29/2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.