Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

12.6.2015/734

Lag om jäv för vittnen vid rättshandlingar och förrättningar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Om enligt lag en rättshandling ska bevittnas av ett ojävigt vittne eller ett ojävigt vittne ska vara närvarande vid en förrättning, är ett vittne jävigt om

1) vittnet är delaktigt i rättshandlingen eller rättshandlingen ingås till hans eller hennes förmån,

2) vittnet är part i förrättningen eller förrättningen gäller hans eller hennes rätt,

3) vittnet är make eller tidigare make eller nuvarande sambo eller ett syskon eller en släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses i 1 eller 2 punkten, eller har någon annan med ett parförhållande eller med släktskap jämförbar nära relation till en person som avses i 1 eller 2 punkten,

4) vittnet står i ett förhållande som avses i 3 punkten till den som har till uppgift att utföra förrättningen eller att medverka till att rättshandlingen ingås,

5) vittnet inte har fyllt 15 år eller hans eller hennes psykiska funktioner är störda så att han eller hon uppenbart inte förstår innebörden av att vara vittne.

2 §

Denna lag ska iakttas, om inte annat föreskrivs någon annanstans om jäv för ett vittne vid en rättshandling eller förrättning.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 46/2014, LaUB 19/2014, RSv 274/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.