Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

12.12.2014/1144

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 10.6.2019/747, som gäller fr.o.m. 1.7.2019.

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 166 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och 43 § 2 mom. 3 punkten och 43 § 3 mom. i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995), av dem 43 § 2 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag 1122/2006 och 43 § 3 mom. sådant det lyder i lag 85/1999:

1 §
Tillämpningsområde

Beräkningsgrunderna tillämpas på sådant pensionsskydd som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och som handhas av en pensionsstiftelse.

2 §
Beräkning av pensionsansvaret enligt lagen om pension för arbetstagare

Det pensionsansvar enligt lagen om pension för arbetstagare som avses i 43 § i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) beräknas i enlighet med de beräkningsgrunder som anges i bilaga 1 till denna förordning.

De koefficienter som behövs för beräkning av pensionsansvaret i enlighet med 1 mom. ingår i bilaga 2 till denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2015. Punkten 7 i bilaga 2 tillämpas dock första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2013 och punkten 4 i bilaga 2 tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2014.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (567/2007).

Ikraftträdelsestadganden:

12.3.2015/221:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015. Förordningen tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2015.

10.6.2015/705:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015. Förordningen tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2015.

16.9.2015/1133:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2015. Förordningen tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2015.

10.12.2015/1477:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2016. Punkten 7 i bilaga 2 tillämpas dock första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2014 och punkten 4 i bilaga 2 tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2015.

10.3.2016/167:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2016.

13.6.2016/445:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2016.

20.12.2016/1422:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2017. Punkten 1 i bilaga 1 och punkten 4 i bilaga 2 tillämpas dock första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2016. Punkten 7 i bilaga 2 tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2015 och punkten 8 i bilaga 2 tillämpas på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2016.

9.3.2017/163:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2017.

6.6.2017/343:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2017.

13.9.2017/641:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2017.

8.12.2017/854:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2018. Punkten 7 i bilaga 1 och punkten 4 i bilaga 2 tillämpas dock första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2017. Punkten 7 i bilaga 2 tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2016.

1.3.2018/159:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2018 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2018.

6.6.2018/436:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2018.

7.9.2018/790:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2018.

4.12.2018/1141:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2019. Punkten 4 i bilaga 2 tillämpas dock första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2018 och punkten 7 i bilaga 2 tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2017.

26.2.2019/263:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.