Uppdaterad lagstiftning: 2013

30.12.2013/1317
Statsrådets förordning om Nationella centret för utbildningsutvärdering
30.12.2013/1308
Statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog
30.12.2013/1295
Lag om Nationella centret för utbildningsutvärdering
30.12.2013/1287
Lag om elev- och studerandevård
30.12.2013/1233
Lag om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
30.12.2013/1226
Lag om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster
30.12.2013/1201
Lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
30.12.2013/1192
Lag om administrering av ersättandet av skador som orsakats av exceptionella översvämningar
30.12.2013/1164
Lag om Polisyrkeshögskolan
20.12.2013/1140
Lag om ersättning för utbildning
19.12.2013/1104
Inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse
20.12.2013/1087
Lag om bekämpning av skogsskador
19.12.2013/1080
Statsrådets förordning om polisen
19.12.2013/1077
Statsrådets förordning om övervakning av villkorlig frihet
19.12.2013/1076
Statsrådets förordning om övervakad frihet på prov
20.12.2013/1068
Lag om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader
19.12.2013/1056
Statsrådets förordning om inrikesministeriet
20.12.2013/1048
Lag om tillsynsavgift för stiftelser
13.12.2013/960
Lag om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten
13.12.2013/958
Lag om ordnande av enskilt godkännande av fordon
13.12.2013/957
Lag om fordonsbesiktningsverksamhet
13.12.2013/953
Justitieministeriets förordning om handläggning av häktningsärenden och andra brådskande ärenden vid tingsrätter i vissa fall
13.12.2013/897
Lag om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror
13.12.2013/889
Lag om Nationalgalleriet
13.12.2013/870
Lag om Energimyndigheten
26.11.2013/840
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2014
8.11.2013/781
Lag om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt beslut
8.11.2013/764
Lag om användning av föräldralösa verk
17.10.2013/713
Statsrådets förordning om läkemedelstaxa
10.10.2013/708
Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning som krävs av yrkesutbildade personer och sakkunniga
26.9.2013/695
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för år 2013, transportbidrag för mjölk för år 2012 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för år 2013
30.8.2013/658
Lag om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning
23.8.2013/629
Lag om övervakad frihet på prov
23.8.2013/622
Lag om införande av lagstiftningen om fastighetsköp, pantsättning och inskrivningsförfarande på elektronisk väg
21.8.2013/619
Statsrådets förordning om bevisningskostnader som betalas av statens medel
9.8.2013/599
Kemikalielag
9.8.2013/590
Lag om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
9.8.2013/588
Elmarknadslag
9.8.2013/578
Lag om Patent- och registerstyrelsen
18.7.2013/564
Statsrådets förordning om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
28.6.2013/497
Lag om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
28.6.2013/492
Lag om kosmetiska produkter
28.6.2013/490
Lag om kompensationsområden för vindkraft
19.6.2013/452
Statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen
14.6.2013/423
Lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
14.6.2013/421
Lag om andelslag
14.6.2013/414
Lag om mätning av virke
7.6.2013/401
Lag om Kolovesi nationalpark
7.6.2013/393
Lag om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen
7.6.2013/387
Lag om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
17.5.2013/349
Lag om arbetstid i vägtrafik för förare som är egenföretagare
2.5.2013/331
Statsrådets förordning om avstjälpningsplatser
3.5.2013/325
Lag om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism
18.4.2013/293
Statsrådets förordning om medborgarskap
15.3.2013/193
Lag om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket
15.3.2013/192
Lag om verkställighet av jordbruksstöd
14.3.2013/190
Statsrådets förordning om utvinningsavfall
15.3.2013/185
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet
14.2.2013/151
Statsrådets förordning om avfallsförbränning
31.1.2013/100
Lag om rättegång i marknadsdomstolen
13.12.2012/53 år 2013
Statsrådets förordning om kommunernas språkliga status åren 2013–2022
18.1.2013/50
Lag om energicertifikat för byggnader
18.1.2013/30
Lag om betalningsvillkor i kommersiella avtal
17.1.2013/27
Statsrådets förordning om ersättning av kostnader för kliniska näringspreparat
17.1.2013/25
Statsrådets förordning om ersättande av kostnader för läkemedelsbehandling av svåra och långvariga sjukdomar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.