Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

21.12.2010/1284

Lag om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om de grunder och förfaranden som tillämpas när statsunderstöd beviljas stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö.

2 §
Verksamhet som understöds

Statsunderstödet kan inom ramen för ett anslag som tas in i statsbudgeten beviljas som ett allmänt understöd för verksamhet vars syfte är att främja, utveckla och undersöka individens och befolkningens hälsa, funktionsförmåga och friskvård samt hälsofrämjande idrott.

3 §
Statsbidragsmyndighet

Social- och hälsovårdsministeriet är statsbidragsmyndighet när det gäller statsunderstöd som avses i denna lag.

4 §
Statsunderstödsbeslut

Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om statsunderstödet samt bestämmer prioriteringar och mål för den verksamhet som understöds. Institutet för hälsa och välfärd sköter beredningen av statsunderstödsbeslutet, utbetalningen av statsunderstödet och övervakningen av användningen av understödet.

5 §
Tillämpning av statsunderstödslagen

På statsunderstöd som avses i denna lag tillämpas i övrigt statsunderstödslagen (688/2001).

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 136/2010, ShUB 23/2010, RSv 157/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.