Uppdaterad lagstiftning: 2010

30.12.2010/1409
Lag om inkomstskatteskalan för 2011
30.12.2010/1408
Lag om ett utredningsförfarande i syfte att främja samarbetet i vissa stadsregioner
30.12.2010/1397
Statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
30.12.2010/1396
Lag om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
30.12.2010/1386
Lag om främjande av integration
30.12.2010/1379
Lag om barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd
30.12.2010/1326
Hälso- och sjukvårdslag
21.12.2010/1284
Lag om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö
21.12.2010/1266
Statsrådets förordning om Säkerhets- och kemikalieverket
17.12.2010/1261
Lag om Säkerhets- och kemikalieverket
21.12.2010/1257
Lag om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser
21.12.2010/1207
Lag om Enheten för utredning av grå ekonomi
17.12.2010/1198
Justitieministeriets förordning om hänvisningar i Finlands författningssamling
16.12.2010/1174
Statsrådets förordning om delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande
17.12.2010/1171
Lag om läkarundersökning av fartygspersonal
17.12.2010/1127
Lag om punktskatt på läskedrycker
17.12.2010/1126
Avfallsskattelag
2.12.2010/1088
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel
10.12.2010/1077
Lag om tillämpning av rådets förordning om underhållsskyldighet och av konventionen om internationell indrivning av underhåll
10.12.2010/1062
Lag om statliga affärsverk
5.11.2010/1053
Lag om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet
26.11.2010/1008
Lag om ombildning av Lotsverket till aktiebolag
18.11.2010/988
Statsrådets förordning om personalfonder
5.11.2010/934
Personalfondslag
14.10.2010/877
Statsrådets förordning om nödcentralsverksamhet
9.9.2010/800
Statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar
2.9.2010/790
Statsrådets förordning om information som ska lämnas i ett avbetalningsavtal
2.9.2010/789
Statsrådets förordning om den information som ska lämnas till en konsument om ett kreditavtal
27.8.2010/754
Lag om föreläggande av böter och ordningsbot
20.8.2010/703
Lag om garantipension
20.8.2010/692
Lag om nödcentralsverksamhet
16.7.2010/690
Lag om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs
8.7.2010/674
Statsrådets förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby
8.7.2010/673
Statsrådets förordning om skydd av höns
14.7.2010/668
Lag om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument
24.6.2010/633
Lag om utredning av unga brottsmisstänktas situation
24.6.2010/629
Lag om vissa medicintekniska produkter enligt EU-direktiv
24.6.2010/620
Lag om hantering av översvämningsrisker
24.6.2010/599
Lag om en sammanslutning av inlåningsbanker
10.6.2010/592
Statsrådets förordning om skydd av nötkreatur
10.6.2010/588
Statsrådets förordning om skydd av hästar
17.6.2010/562
Statsrådets förordning om Skatteförvaltningen
11.6.2010/503
Lag om Skatteförvaltningen
4.6.2010/498
Lag om skyddande av byggnadsarvet
14.5.2010/373
Lag om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden
12.5.2010/365
Statsrådets förordning om grunderna för mätning av aktielägenheters ytor och om disponentintyg
14.5.2010/352
Lag om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen
30.4.2010/310
Statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet
30.4.2010/298
Lag om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland
30.4.2010/297
Lag om betalningsinstitut
30.4.2010/290
Betaltjänstlag
9.4.2010/252
Lag om Sameområdets utbildningscentral
30.3.2010/210
Lag om anordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna
19.3.2010/187
Lag om CE-märkningsförseelse
19.3.2010/182
Punktskattelag
25.2.2010/146
Statsrådets förordning om skydd av arbetstagare mot risker som uppstår vid exponering för optisk strålning
19.2.2010/133
Lag om tolkningstjänst för handikappade personer
25.2.2010/128
Statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet
26.1.2010/78
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kosttillskott
28.1.2010/76
Statsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten
22.1.2010/69
Lag om ombildning av Universitetens servicecenter till aktiebolag
22.1.2010/34
Lag om handel med utsläppsrätter för luftfart

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.