Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

6.11.2009/852

Lag om tillämpning av folkpensionsindex 2010

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Utan hinder av lagen om folkpensionsindex (456/2001) ska år 2010 på de belopp som avses i folkpensionslagen (568/2007) eller i någon annan lag och som är bundna till folkpensionsindex eller beloppet av folkpensionen tillämpas det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av folkpensionerna uträknades för de folkpensioner som betalades ut i januari 2009.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 148/2009, ShUB 32/2009, RSv 130/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.