Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

6.11.2009/851

Lag om Folkpensionsanstaltens rätt att få klientuppgifter som gäller tolktjänst för handikappade

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

För att verkställandet av tolktjänsten ska kunna förberedas ska en socialvårdsmyndighet utan hinder av sekretessbestämmelserna till Folkpensionsanstalten på dess begäran avgiftsfritt lämna identifierings- och kontaktuppgifter om personer som använder tolktjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987), besluten om tolktjänst samt de av social- och hälsovårdens handlingar som utgör grund för besluten. Om en servicedatabas har skapats om varje person som använder tolktjänst, ska även de uppgifter som ingår i databasen överföras till Folkpensionsanstalten.

Uppgifterna kan lämnas med hjälp av teknisk anslutning utan klientens samtycke.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 112/2009, ShUB 24/2009, RSv 106/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.