Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

26.6.2009/520

Lag om ikraftträdande av vissa bestämmelser i utsökningsbalken

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Bestämmelserna i 1 kap. 11 § 1 och 2 mom., 12 § samt övriga bestämmelser om förvaltningsämbetet i utsökningsbalken (705/2007) träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna lag upphävs 11 § i statsrådets förordning av den 20 december 2007 om utsökningsväsendets förvaltning (1321/ 2007).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 46/2009, LaUB 8/2009, RSv 72/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.