Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

26.6.2009/483

Lag om utbetalning av bostadssparpremie 2009–2011

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på bostadssparavtal som har ingåtts och ingås enligt lagen om bostadssparpremier (1634/1992).

Lagen tillämpas också på avtal som ingicks enligt lagen om bostadssparpremier (862/1980) före 1993.

2 §
Utbetalning av bostadssparpremie

På bostadssparinsättningar betalas det av statens bostadsfonds medel genom förmedling av penninginrättningen ut 3 000 euro i bostadssparpremie per bostad, förutsatt att avtalet om köp eller överlåtelse av en bostad har ingåtts eller byggarbetet på ett egnahemshus har startat senast den 31 december 2011.

3 §
Begränsning

Utöver bostadssparpremie enligt denna lag betalas ingen bostadssparpremie enligt lagen om betalning av bostadssparpremie i samband med bostadssparavtal som ingåtts före 1993 (702/2001) ut.

4 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

RP 75/2009, MiUB 5/2009, RSv 84/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.