Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

11.12.2008/871

Finansministeriets förordning om magistrater som sköter om konsumentrådgivning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 14.12.2011/1351, som gäller fr.o.m. 1.1.2012.

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen av den 5 december 2008 om konsumentrådgivning (800/2008):

1 §

Magistrater som i enlighet med 1 § i lagen om konsumentrådgivning sköter om konsumentrådgivning är

1) magistraten i Vanda

2) magistraten i Tavastehus

3) magistraten i Villmanstrand

4) magistraten i Åboregionen

5) magistraten i Satakunda

6) magistraten i Mellersta Finland

7) magistraten i Vasa

8) magistraten i Tammerfors

9) magistraten i Norra Savolax

10) magistraten i Norra Österbotten, och

11) magistraten i Lappland.

2 §

De tjänstemän och den assisterande personal, som tillhandahåller konsumentrådgivning är tjänstemän vid de i 1 § nämnda magistraterna. Magistraten kan på grund av regional tillgång på konsumentrådgivning eller ändamålsenligt ordnande av servicen förordna som konsumentrådgivningens tjänstemäns tjänsteställe även någon annan enhet eller något annat verksamhetsställe vid en annan magistrat.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.