Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

27.11.2008/772

Justitieministeriets förordning om skyddade belopp

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 16.11.2010/972, som gäller fr.o.m. 1.1.2011.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 kap. 48 § 3 mom. i utsökningsbalken av den 15 juni 2007 (705/2007):

1 §
Skyddat belopp

Gäldenärens skyddade belopp enligt 4 kap. 48 § 1 mom. i utsökningsbalken är för gäldenärens egen del 20,82 euro samt för make och egna och makens barn som gäldenären försörjer 7,48 euro.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.