Uppdaterad lagstiftning: 2008

30.12.2008/1121
Lag om Försvarshögskolan
30.12.2008/1096
Lag om Hansel Ab
19.12.2008/1030
Lag om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund
19.12.2008/1018
Lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
19.12.2008/1009
Lag om ordnande av utredningar av sexual- och misshandelsbrott mot barn
19.12.2008/1005
Lag om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter
19.12.2008/979
Lag om obligatorisk lagring av läkemedel
19.12.2008/945
Lag om inkomstskatteskalan för 2009
1.12.2008/926
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2009
19.12.2008/879
Lag om Finansinspektionens tillsynsavgift
19.12.2008/878
Lag om Finansinspektionen
19.12.2008/868
Lag om statsborgen för återbetalning av aravalån
9.12.2008/833
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2009
28.11.2008/754
Lag om europeiskt betalningsföreläggande
28.11.2008/753
Lag om europeiskt småmålsförfarande
31.10.2008/669
Lag om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
31.10.2008/668
Lag om Institutet för hälsa och välfärd
31.10.2008/662
Lag om undersökning kring vissa händelser som ledde till dödsfall
16.10.2008/645
Statsrådets förordning om behandlingen av personer i förvar hos polisen
18.9.2008/606
Statsrådets förordning om understöd för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter
11.9.2008/601
Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer
29.8.2008/580
Lag om underhållsstöd
28.8.2008/550
Utrikesministeriets förordning om utrikesministeriets arbetsordning
28.8.2008/548
Statsrådets förordning om kontroll av narkotika
28.8.2008/543
Statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika
21.8.2008/539
Statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen
18.7.2008/526
Lag om försäkringsklasser
18.7.2008/523
Lag om koncessionsavgift för arbetspensionsförsäkringsbolag
18.7.2008/522
Lag om införande av försäkringsbolagslagen
18.7.2008/521
Försäkringsbolagslag
25.6.2008/455
Statsrådets förordning om Försörjningsberedskapscentralen
12.6.2008/403
Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning
12.6.2008/400
Statsrådets förordning om maskiners säkerhet
5.6.2008/389
Statsrådets förordning om stöd för tidningspressen
30.5.2008/373
Narkotikalag
30.5.2008/364
Lag om säkerhetsskydd i riksdagen
24.4.2008/290
Statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp
11.4.2008/222
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.