Beaktats t.o.m. FörfS 1003/2019.

28.4.2006/305

Lag om förbud för transportföretag från vissa medlemsstater inom Europeiska gemenskapen att utföra inrikes transporter i Finland

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Denna lag gäller rätten enligt artikel 24 i fördraget av den 16 april 2003 om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (FördrS 42/2004) för transportföretag från vissa medlemsstater att utföra inrikes transporter i Finland i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3118/93 om förutsättningar för transportföretag att utföra inrikes godstransporter på väg i en medlemsstat där de inte är etablerade.

2 §

Den trafik som avses i 1 § är till och med den 30 april 2008 förbjuden för transportföretag som är etablerade i Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Tjeckien, Ungern och Estland.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 23/2006, KoUB 7/2006, RSv 42/2006, Rådets förordning (EEG) nr 3118/93, EGT nr L 279, 12.11.1993 s. 1–16

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.