Uppdaterad lagstiftning: 2006

29.12.2006/1448
Statsrådets förordning om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
29.12.2006/1429
Lag om transport av djur
22.12.2006/1316
Lag om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
22.12.2006/1299
Lag om besvärsnämnden för social trygghet
22.12.2006/1297
Lag om statens pensionsfond
22.12.2006/1291
Lag om införande av lagen om sjömanspensioner
22.12.2006/1290
Lag om sjömanspensioner
22.12.2006/1281
Lag om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare
22.12.2006/1280
Lag om pension för lantbruksföretagare
22.12.2006/1273
Lag om införande av lagen om pension för företagare
22.12.2006/1272
Lag om pension för företagare
22.12.2006/1265
Lag om högsta förvaltningsdomstolen
22.12.2006/1237
Lag om assisterad befruktning
22.12.2006/1233
Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
22.12.2006/1232
Lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
22.12.2006/1209
Lag om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden
8.12.2006/1096
Lag om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet
1.12.2006/1068
Lag om åtgärder som hindrar spridning av barnpornografi
30.11.2006/1040
Statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen
23.11.2006/1022
Statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön
23.11.2006/1010
Statsrådets förordning om Pensionsskyddscentralen
17.11.2006/1006
Lag om statsbidrag till privata arkiv
10.11.2006/985
Lag om ortodoxa kyrkan
3.11.2006/938
Lag om De vetenskapliga samfundens delegation
19.10.2006/906
Lag om europaandelslag
19.10.2006/901
Statsrådets förordning om gränsövergångsställen och fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem
19.10.2006/898
Lag om ombildning av Folkpensionsanstaltens interna rehabiliteringsbolag Petrea till en stiftelse
5.10.2006/874
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för arbetstagare
29.9.2006/841
Lag om behandlingen av personer i förvar hos polisen
7.9.2006/766
Finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen
7.9.2006/765
Statsrådets förordning om samordnad upphandling inom statsförvaltningen
21.7.2006/694
Lag om trafikföretagarutbildning för vägtrafik
21.7.2006/671
Passlag
21.7.2006/625
Lag om införande av aktiebolagslagen
21.7.2006/624
Aktiebolagslag
21.7.2006/612
Lag om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
21.7.2006/607
Lag om Räddningsinstitutet
21.7.2006/603
Lag om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
29.6.2006/596
Lag om ersättningar inom utrikesrepresentationen
17.5.2006/576
Högsta domstolens arbetsordning
29.6.2006/544
Lag om ett forskningsinstitut för internationella relationer och EU-frågor
29.6.2006/539
Lag om gödselfabrikat
21.6.2006/503
Statsrådets förordning om penninginsamlingar
15.6.2006/475
Statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare
19.5.2006/397
Lag om Pensionsskyddscentralen
19.5.2006/396
Lag om införande av lagen om pension för arbetstagare
19.5.2006/395
Lag om pension för arbetstagare
19.5.2006/369
Lag om rätt till uppfinningar vid högskolor
28.4.2006/308
Lag om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
28.4.2006/305
Lag om förbud för transportföretag från vissa medlemsstater inom Europeiska gemenskapen att utföra inrikes transporter i Finland
7.4.2006/274
Kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning
12.4.2006/267
Statsrådets förordning om medling vid brott och i vissa tvister
31.3.2006/211
Lag om militär krishantering
26.1.2006/85
Statsrådets förordning om skydd av arbetstagare mot risker som orsakas av buller
20.1.2006/44
Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.