Uppdaterad lagstiftning: 2005

29.12.2005/1249
Lag om tillsynsavgift för flygtrafiken
29.12.2005/1228
Statsrådets förordning om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
29.12.2005/1204
Brottsskadelag
22.12.2005/1171
Statsrådets förordning om utrikesministeriet
22.12.2005/1157
Lag om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning
22.12.2005/1142
Lag om värdering av tillgångar vid beskattningen
22.12.2005/1122
Lag om farledsavgift
22.12.2005/1121
Lag om fartygs isklasser och isbrytarassistans
9.12.2005/1015
Lag om medling vid brott och i vissa tvister
25.11.2005/966
Finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning
2.12.2005/937
Lag om stöd för närståendevård
25.11.2005/920
Lag om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven
20.10.2005/835
Statsrådets förordning om skyddsdokument vid bostadsköp
21.10.2005/829
Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetskollektivavtal
21.10.2005/825
Lag om en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar
23.9.2005/781
Lag om förfarandet vid frigivning av livstidsfångar
23.9.2005/768
Häktningslag
23.9.2005/767
Fängelselag
26.8.2005/677
Lag om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
26.8.2005/665
Lag om högsta domstolen
5.8.2005/623
Lag om fartygstrafikservice
4.8.2005/616
Statsrådets förordning om läkemedel som skall ersättas på särskilda grunder samt om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som allvarliga
15.7.2005/578
Gränsbevakningslag
15.7.2005/577
Lag om gränsbevakningsväsendets förvaltning
15.7.2005/566
Lag om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
15.7.2005/563
Lag om återbäring i vissa fall av skatt som betalats på dividend erhållen från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
15.7.2005/540
Lag om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial
23.6.2005/511
Lag om anmälningsbaserad ändring av lånevillkoren för vissa hyreshuslån
23.6.2005/503
Lag om trafiksystem och landsvägar
3.6.2005/390
Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
3.6.2005/378
Lag om rättsgenetisk faderskapsundersökning
19.5.2005/347
Statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program
13.5.2005/291
Lag om befrielse från användningsbegränsningar som gäller bostäder finansierade med räntestödslån för hyresbostäder
21.4.2005/251
Statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden
7.4.2005/218
Statsrådets förordning om utförande av narkotikatester
8.4.2005/200
Lag om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program
1.4.2005/197
Blodtjänstlag
18.3.2005/162
Semesterlag
4.3.2005/127
Lag om dödförklaring
4.2.2005/76
Lag om Pyhä-Luosto nationalpark
4.2.2005/57
Lag om vissa personregister vid magistraterna
28.1.2005/39
Lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.