Beaktats t.o.m. FörfS 402/2021.

16.6.2004/538

Miljöministeriets förordning om formuläret för hyresavtal för underuthyrning av bostadslägenhet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § lagen den 31 mars 1995 om hyra av bostadslägenhet (481/1995):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om formuläret för hyresavtal för underuthyrning av bostadslägenhet.

2 §
Formuläret för hyresavtal för underuthyrning av bostadslägenhet

Formuläret för hyresavtal för underuthyrning av bostadslägenhet fastställs i enlighet med bilagan.

3 §
Formulärets syfte och bindande verkan

Formuläret för hyresavtal för underuthyrning av bostadslägenhet binder inte avtalsparterna. Formuläret är avsett att användas vid avtalsförhandlingar vid vilka avtalsvillkoren diskuteras och beslut om dem fattas.

4 §
Eftertryck av blanketter enligt formuläret

Eftertryck av blanketter enligt formuläret är tillåtet.

Klausulen om ministeriets fastställelse kan enbart fogas till en elektronisk eller annan blankett enligt formuläret eller till ett avtal som gjorts på en elektronisk eller annan blankett enligt detta formulär.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

Genom denna förordning upphävs miljöministeriets beslut av den 18 juli 1995 om formuläret för hyresavtal för underuthyrning av bostadslägenhet jämte ändringar.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.