Uppdaterad lagstiftning: 2003

30.12.2003/1351
Lag om sociala företag
30.12.2003/1331
Lag om Svenska Finlands folkting
30.12.2003/1286
Lag om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
30.12.2003/1281
Fordonsskattelag
30.12.2003/1280
Bränsleavgiftslag
19.12.2003/1197
Lag om riksdagens tjänstemän
19.12.2003/1129
Lag om certifiering och angivande av elens ursprung
18.12.2003/1126
Statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av vissa tjänstemän inom justitieministeriets förvaltningsområde
19.12.2003/1122
Lag om statsunderstöd till det lokala räddningsväsendet
18.12.2003/1098
Statsrådets förordning om kungörelseregister
15.12.2003/1088
Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
15.12.2003/1086
Samisk språklag
11.12.2003/1055
Statsrådets förordning om allmän dyrortsklassificering av kommunerna
4.12.2003/1036
Statsrådets förordning om arbetsministeriet
28.11.2003/1000
Justitieministeriets förordning om handläggning av häktningsärenden och andra brådskande ärenden vid tingsrätter i vissa fall
28.11.2003/991
Lag om ett informationssystem för väg- och gatunätet
27.11.2003/982
Statsrådets förordning om lotsning
21.11.2003/940
Lotsningslag
21.11.2003/939
Lag om Sjöfartsverket
21.11.2003/938
Lag om Lotsverket
21.11.2003/937
Lag om Rederiverket
4.9.2003/787
Statsrådets förordning om räddningsväsendet
15.8.2003/729
Lag om offentlig stämning
15.8.2003/728
Lag om preskription av skulder
24.7.2003/708
Statsrådets förordning om miljöministeriet
18.7.2003/702
Lag om skydd för växters sundhet (gäller till 13.12.2019)
3.7.2003/680
Statsrådets förordning om utsökningsförfarandet
27.6.2003/644
Lag om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier
27.6.2003/612
Ordningslag
26.6.2003/610
Statsrådets förordning om finansministeriet
27.6.2003/587
Lag om Finansinspektionen
19.6.2003/585
Försvarsministeriets arbetsordning
18.6.2003/577
Statsrådets förordning om krav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen
12.6.2003/543
Statsrådets förordning om justitieministeriet
13.6.2003/497
Lag om klientsamarbete inom rehabiliteringen
12.6.2003/481
Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen
13.6.2003/468
Räddningslag
13.6.2003/460
Lag om yttrandefrihet i masskommunikation
6.6.2003/457
Begravningslag
6.6.2003/453
Religionsfrihetslag
6.6.2003/434
Förvaltningslag
6.6.2003/424
Lag om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda
6.6.2003/423
Språklag
20.5.2003/408
Kommunikationsministeriets förordning om dubbar på fordonsdäck (gäller till 30.6.2021)
15.5.2003/407
Kommunikationsministeriets förordning om taxitaxor
22.5.2003/405
Statsrådets förordning om kommunikationsministeriet
22.5.2003/375
Statsrådets förordning om försvarsministeriet
15.5.2003/362
Statsrådets förordning om avfallsförbränning
16.5.2003/359
Medborgarskapslag
15.5.2003/357
Statsrådets förordning om yrkespedagogisk lärarutbildning
9.5.2003/356
Lag om yrkespedagogisk lärarutbildning
15.5.2003/352
Statsrådets förordning om yrkeshögskolor
9.5.2003/351
Yrkeshögskolelag
9.5.2003/343
Lag om ett förvaltningsförsök i Kajanaland (gäller till 31.12.2016)
11.4.2003/306
Lag om brandskyddsfonden
11.4.2003/304
Lag om kommunala tjänsteinnehavare
4.4.2003/278
Lag om Trafikskyddet
3.4.2003/270
Statsrådets förordning om ersättande av skördeskador
3.4.2003/262
Reglemente för statsrådet
28.3.2003/255
Lag om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag
13.3.2003/230
Lag om godkännande av byggprodukter
3.3.2003/210
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utbyte av läkemedel
7.3.2003/199
Lag om Banförvaltningscentralen
7.3.2003/198
Järnvägslag
28.2.2003/175
Lag om statsrådet
27.2.2003/163
Statsrådets förordning om samfällda skogar
14.2.2003/126
Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion
14.2.2003/109
Lag om samfällda skogar
24.1.2003/19
Lag om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet
24.1.2003/14
Lag om elektroniska signaturer
24.1.2003/13
Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.