Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

14.8.2002/705

Statsrådets förordning om de dopningsmedel som avses i 44 kap. 16 § 1 mom. strafflagen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 44 kap. 16 § 2 mom. strafflagen (39/1889), sådant det lyder i lag 400/2002:

1 §
Ämnen som betraktas som dopningsmedel

Följande ämnen betraktas som sådana dopningsmedel som avses i 44 kap. 16 § 1 mom. strafflagen (39/1889):

1) syntetiska anabola steroider och deras derivat

androstenediol

androstenedion

bolasteron

boldenon

calusteron

danazol

dehydroepiandrosteron (DHEA)

dehydroklormetyltestosteron

dihydrotestosteron (DHT)

drostanolon

fluoximesteron

formebolon

gestrinon

klostebol

mestanolon

mesterolon

metandienon

metandriol

metenolon

metyltestosteron

miboleron

nandrolon

19-norandrostendiol

19-norandrostendion

noretandrolon

oxabolon

oxandrolon

oximesteron

oximetolon

quinbolon

stanozolol

trenbolon samt

derivat, estrar och salter av ämnena i denna förteckning,

2) testosteron och dess derivat

testosteronestrar

testosteronundekanoatester,

3) tillväxthormon, och

4) kemiska substanser som ökar produktionen av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon i människokroppen

cyklofenil

follikelstimulerande hormon (FSH, follitropin alfa, follitropin beta)

gonadotropin

insulinliknande tillväxtfaktor (IGF-1)

klomifen

koriongonadotropin (HCG)

luteiniserande hormon (LH)

menotropin

tamoxifen samt

salter och derivat av ämnena i denna förteckning.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2002.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.