Uppdaterad lagstiftning: 2002

31.12.2002/1368
Arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner
30.12.2002/1351
Statsrådets förordning om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner
30.12.2002/1350
Statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner
30.12.2002/1347
Statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice
30.12.2002/1346
Statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice
30.12.2002/1345
Statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag
30.12.2002/1344
Statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice
30.12.2002/1332
Statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån
30.12.2002/1330
Statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
30.12.2002/1329
Statsrådets förordning om delegationen för brottspåföljdsområdet
30.12.2002/1313
Lag om gemensamma utredningsgrupper
30.12.2002/1305
Lag om alterneringsledighet
30.12.2002/1295
Lag om offentlig arbetskraftsservice
30.12.2002/1290
Lag om utkomstskydd för arbetslösa
19.12.2002/1224
Statsrådets förordning om regionutveckling
20.12.2002/1200
Lag om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003–2011 (gäller till 31.12.2011)
20.12.2002/1192
Lag om särskilt stöd till invandrare
19.12.2002/1176
Statsrådets förordning om skatteförvaltningen
19.12.2002/1174
Statsrådets förordning om den språkliga indelningen av ämbetsdistrikt och självstyrelseområden under åren 2003–2012
19.12.2002/1171
Statsrådets förordning om tullverket
19.12.2002/1155
Statsrådets förordning om statskontoret
20.12.2002/1133
Lag om social kreditgivning
11.12.2002/1090
Fordonslag (gäller till 28.2.2021 t.o.m., delvis giltig 1.9.2021 t.o.m.)
11.12.2002/1087
Statsrådets förordning om läkemedelstaxa
11.12.2002/1080
Lag om Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling
11.12.2002/1058
Lag om ett informationssystem för arbetsförvaltningens kundbetjäning
3.12.2002/1023
Lag om ändring i vissa fall av villkoren för aravalån
3.12.2002/1021
Lag om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd
3.12.2002/1017
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider samt partikelutsläpp från förbränningsanläggningar och gasturbiner med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt
25.11.2002/973
Lag om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet
14.11.2002/955
Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen
8.11.2002/914
Lag om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen
1.11.2002/879
Lag om en social- och hälsovårdsberättelse
1.11.2002/878
Handelskammarlag
19.9.2002/789
Statsrådets förordning om verkställighet av böter
23.8.2002/738
Arbetarskyddslag
22.8.2002/729
Statsrådets förordning om ungdomsarbete
16.8.2002/708
Lag om farledsavgift
14.8.2002/705
Statsrådets förordning om de dopningsmedel som avses i 44 kap. 16 § 1 mom. strafflagen
9.8.2002/672
Lag om verkställighet av böter
31.7.2002/641
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om märkningen på minutförsäljningsförpackningar för tobaksprodukter och om mängden skadliga ämnen och mätmetoder samt om provningslaboratorier
26.7.2002/635
Lag om justering av vissa arbetspensioner till följd av samordningen av arbetspensionen och folkpensionen
25.7.2002/625
Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd
12.7.2002/602
Regionutvecklingslag
12.7.2002/581
Lag om offentliggörande och registrering av insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat i Europeiska unionen
28.6.2002/563
Lag om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet
28.6.2002/561
Lag om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet
28.6.2002/560
Lag om försök med samarbete inom regioner
14.6.2002/504
Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
5.6.2002/476
Tonnageskattelag
31.5.2002/453
Lag om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster
31.5.2002/441
Lag om trafikskadenämnden
28.5.2002/425
Justitieministeriets förordning om förläggningskommunerna för de statliga rättshjälpsbyråerna samt deras filialbyråer och filialmottagningar
23.5.2002/390
Justitieministeriets förordning om statliga rättshjälpsbyråer
23.5.2002/389
Statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp
23.5.2002/388
Statsrådets förordning om rättshjälp
16.5.2002/362
Lag om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner
5.4.2002/257
Rättshjälpslag
5.4.2002/241
Lag om handel med skogsodlingsmaterial
28.3.2002/232
Lag om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder
14.3.2002/197
Lag om riksdagens justitieombudsman
13.3.2002/195
Statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
13.3.2002/194
Statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg
13.3.2002/193
Statsrådets förordning om Migrationsverket
8.3.2002/185
Lag om bekämpning av flyghavre
28.2.2002/166
Statsrådets förordning om fördelningsgrunderna för understöd för reparation av bostäder
21.2.2002/144
Justitieministeriets förordning om marknadsdomstolen
15.2.2002/116
Lag om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter
31.1.2002/89
Statsrådets förordning om finans- och försäkringskonglomerats koncernbokslut
23.1.2002/57
Inrikesministeriets förordning om effektiverad identifieringsplikt, omsorgsplikt och anmälningsplikt i anslutning till förhindrande och utredning av penningtvätt
17.1.2002/37
Statsrådets förordning om sjöräddning
17.1.2002/27
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om delområden av kommuner som räknas som skärgård i nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (kumottu)
7.1.2002/15
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur
3.1.2002/8
Statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.