Beaktats t.o.m. FörfS 856/2021.

4.8.2000/717

Lag om Riksdagsbiblioteket

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Riksdagsbiblioteket, som hör till riksdagens kansli, skall inom sitt verksamhetsområde vara ett centralarkiv för riksdagen och ett offentligt centralbibliotek för juridisk kunskap, samhällskunskap och riksdagskunskap.

2 §

Riksdagen väljer till bibliotekets styrelse fem riksdagsledamöter, av dem en till ordförande och en till vice ordförande, samt bland dem som avses i 2 mom. eller bland andra personer tre som står utanför riksdagen och av vilka en är sakkunnig inom statsförvaltningen, en inom den rättsvetenskapliga forskningen och en inom den statsvetenskapliga forskningen samt en person från Riksdagsbibliotekets personal. Likaså väljer riksdagen personliga ersättare för styrelsemedlemmarna.

För val av styrelsens sakkunnigmedlemmar och ersättare för dem meddelar undervisningsministeriet riksdagens talman namnen på tre sakkunniga inom statsförvaltningen, tre rättsvetenskapliga sakkunniga och tre statsvetenskapliga sakkunniga inom en vecka från öppningsdagen för valperiodens första riksmöte. Inom samma tid skall bibliotekets personal meddela riksdagens talman namnen på två personer inom riksdagens personal för val av styrelsens personalmedlem och ersättare för denne.

Styrelsemedlemmarnas och deras ersättares mandattid börjar när valet av styrelsemedlemmar förrättats under valperiodens första riksmöte och upphör när nytt val av styrelsemedlemmar förrättats.

3 §

Bibliotekets styrelse skall behandla de viktigaste frågorna i anknytning till bibliotekets verksamhet och utveckling och årligen avge en berättelse över bibliotekets verksamhet till riksdagen.

4 §

Angående Riksdagsbibliotekets rätt till friexemplar av tryckalster bestäms särskilt.

5 §

Närmare bestämmelser om Riksdagsbiblioteket utfärdas i reglementet för riksdagens kansli och Riksdagsbibliotekets reglemente.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Genom denna lag upphävs lagen den 28 december 1984 om Riksdagsbiblioteket (983/1984) jämte ändringar.

7 §

När denna lag träder i kraft blir personalen vid Riksdagsbiblioteket personal vid riksdagens kansli.

Efter det lagen trätt i kraft väljer riksdagen en personalmedlem och en ersättare för denne till Riksdagsbibliotekets styrelse. För valet skall bibliotekets personal inom en vecka från det lagen trätt i kraft meddela riksdagens talman namnen på två personer inom bibliotekets personal.

RP 68/2000, GrUB 10/2000, RSv 98/2000

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.