Beaktats t.o.m. FörfS 1012/2019.

30.3.2000/320

Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 67 § 1 mom. lagen om finansiering av landsbygdsnäringar, sådan den lyder i lag 44/2000:

1 §

Till den del annat inte bestäms i 2 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådan den lyder delvis ändrad i lag 44/2000, träder i kraft den 3 april 2000.

Lagens 10 och 13 §, 14 § 1 och 2 mom., 15 § 1 mom., kapitelnumret och kapitelrubriken före 16 § och 16 §, 21 § 1–3 mom., 22 § 1–3 mom., kapitelnumret och kapitelrubriken före 23 §, 23 § 3 mom., 25 § 2 mom., 29 § 1–3 mom., 30 § 1 mom., kapitelnumret före 36 §, kapitelnumret före 41 §, 65 § 1 mom. 7 punkten samt 2 och 3 mom. samt kapitelnumret före 67 §, av dessa 10 och 13 §, 14 § 1 och 2 mom., 15 § 1 mom., kapitelnumret och kapitelrubriken före 16 § och 16 §, 25 § 2 mom., 29 § 2 mom., samt kapitelnumret före 36, 41 och 67 § sådana de lyder i lag 44/2000, träder i kraft den 1 november 2000. Lagens 32–34 §, av dem 33 § sådan den lyder i lag 44/2000, träder i kraft den 20 september 2001. Lagens 31 § 2 mom., 36–40 §, 65 § 3 mom., 71 § 2 mom. och 72 §, av dem 32 och 36 § sådana de lyder delvis ändrare i lag 44/2000, träder dock i kraft vid en tidpunkt som bestäms särskilt genom förordning av statsrådet. (13.9.2001/794)

2 §

Denna förordning träder i kraft den 3 april 2000.

Ikraftträdelsestadganden:

13.9.2001/794:

Denna förordning träder i kraft den 20 september 2001.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.