Uppdaterad lagstiftning: 2000

28.12.2000/1276
Lag om vuxenutbildningsförmåner
21.12.2000/1267
Statsrådets förordning om enskilda vägar
21.12.2000/1189
Lag om gränsöverskridande förbudsförfarande
14.12.2000/1148
Statsrådets förordning om ädelmetallarbeten
15.12.2000/1119
Järnvägstransportlag
15.12.2000/1114
Lag om räntestödskrediter till utvecklingsländer
15.12.2000/1108
Lag om lönegaranti för sjömän
15.12.2000/1077
Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
15.12.2000/1075
Lag om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler
15.12.2000/1074
Lag om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter
7.12.2000/1037
Statsrådets förordning om statsrådets svenska språknämnd
1.12.2000/1029
Lag om ädelmetallarbeten
16.11.2000/971
Statsrådets förordning om territorialövervakning
27.10.2000/890
Lag om avrundning av betalningar i euro
22.9.2000/812
Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
18.8.2000/755
Territorialövervakningslag
14.7.2000/676
Lag om statens revisionsverk
30.6.2000/647
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk
29.6.2000/644
Statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
21.6.2000/609
Statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
19.5.2000/440
Lag om vissa internationella kombinerade transporter
17.5.2000/428
Statsrådets förordning om källskatt på ränteinkomst
20.4.2000/381
Republikens presidents förordning om titlar
7.4.2000/344
Lag om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter
30.3.2000/320
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
3.3.2000/262
Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
1.3.2000/259
Statsrådets förordning om ministeriernas och andra myndigheters föreskriftssamlingar
1.3.2000/257
Statsrådets förordning om utrikesministeriet
1.3.2000/256
Statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
1.3.2000/253
Statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet
25.2.2000/252
Instruktion för riksdagens bankfullmäktigeledamöter
21.2.2000/250
Valstadga för riksdagen
25.2.2000/238
Lag om Finlands Röda Kors
25.2.2000/204
Lag om utrikesförvaltningen
25.2.2000/196
Lag om riksrätten och behandling av ministeransvarighetsärenden
25.2.2000/193
Lag om justitiekanslern i statsrådet
25.2.2000/189
Lag om ministeriernas och andra statliga myndigheters föreskriftssamlingar
25.2.2000/188
Lag om Finlands författningssamling
17.12.1999/40 år 2000
Riksdagens arbetsordning
21.1.2000/29
Lag om utövning av veterinäryrket

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.