Uppdaterad lagstiftning: 2000

28.12.2000/1297
Lag om minuthandelns och frisersalongers öppettider
28.12.2000/1276
Lag om vuxenutbildningsförmåner
21.12.2000/1267
Statsrådets förordning om enskilda vägar
21.12.2000/1200
Statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet
21.12.2000/1195
Lag om begränsning av användningen av indexvillkor (gäller till 31.12.2012)
21.12.2000/1189
Lag om gränsöverskridande förbudsförfarande
21.12.2000/1162
Statsrådets förordning om ersättning för skador som orsakats av hjortdjur
14.12.2000/1148
Statsrådets förordning om ädelmetallarbeten
15.12.2000/1119
Järnvägstransportlag
15.12.2000/1114
Lag om räntestödskrediter till utvecklingsländer
15.12.2000/1111
Lag om Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel
15.12.2000/1110
Lag om Livsmedelsverket
15.12.2000/1108
Lag om lönegaranti för sjömän
15.12.2000/1077
Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
15.12.2000/1075
Lag om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler
15.12.2000/1074
Lag om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter
15.12.2000/1068
Lag om stödjande av företagsverksamhet
7.12.2000/1039
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget
7.12.2000/1037
Statsrådets förordning om statsrådets svenska språknämnd
1.12.2000/1029
Lag om ädelmetallarbeten
25.10.2000/978
Arbetsministeriets arbetsordning
16.11.2000/971
Statsrådets förordning om territorialövervakning
27.10.2000/890
Lag om avrundning av betalningar i euro
27.10.2000/888
Arbetsordning för försvarsministeriet
26.10.2000/879
Statsrådets förordning om finansministeriet
21.9.2000/824
Statsrådets förordning om passagerarfartygs personlistor
21.9.2000/823
Statsrådets förordning om Statens filmgranskningsbyrå
22.9.2000/812
Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
22.9.2000/811
Lag om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården (gäller till 31.8.2015)
25.8.2000/776
Lag om Statens filmgranskningsbyrå
25.8.2000/775
Lag om granskning av bildprogram
22.8.2000/774
Arbetsordning för kommunikationsministeriet
18.8.2000/755
Territorialövervakningslag
20.6.2000/745
Instruktion för statsrevisorerna
10.8.2000/741
Statsrådets förordning om krigsmannaed
10.8.2000/732
Statsrådets förordning om kommunikationsministeriet
10.8.2000/731
Statsrådets förordning om försvarsministeriet
20.6.2000/724
Reglemente för Riksdagsbiblioteket
4.8.2000/717
Lag om Riksdagsbiblioteket
13.7.2000/700
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för Geodetiska institutets prestationer
13.7.2000/697
Statsrådets förordning om Geodetiska institutet
14.7.2000/676
Lag om statens revisionsverk
29.6.2000/660
Statsrådets förordning om Vägverket
29.6.2000/659
Statsrådets förordning om Vägförvaltningen
29.6.2000/658
Statsrådets förordning om Statens konstmuseum
30.6.2000/647
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk
29.6.2000/644
Statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
27.6.2000/623
Arbetsordning för utrikesministeriet
21.6.2000/622
Statsrådets förordning om naturgasmarknaden (gäller till 31.12.2019)
21.6.2000/621
Statsrådets förordning om Energimarknadsverket
29.6.2000/617
Statsrådets förordning om statsrådets kansli
21.6.2000/610
Statsrådets förordning om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen
21.6.2000/609
Statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
21.6.2000/604
Statsrådets beslut om nödcentralskretsarna
12.6.2000/580
Inrikesministeriets arbetsordning
16.6.2000/569
Lag om Vägverket
16.6.2000/568
Lag om Vägförvaltningen
16.6.2000/566
Lag om Statens konstmuseum
13.6.2000/547
Arbetsordning för miljöministeriet
31.5.2000/508
Naturgasmarknadslag (gäller huvudsakligen till 31.12.2017)
26.5.2000/483
Arbetsordning för undervisningsministeriet
19.5.2000/461
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten
17.5.2000/428
Statsrådets förordning om källskatt på ränteinkomst
17.5.2000/427
Statsrådets förordning om utnämning av domare
12.5.2000/414
Lag om anmälan av kandidaters valfinansiering
27.4.2000/404
Statsrådets förordning om inrikesministeriet
20.4.2000/381
Republikens presidents förordning om titlar
30.3.2000/346
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker
7.4.2000/344
Lag om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter
30.3.2000/320
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
23.3.2000/313
Statsrådets förordning om handels- och industriministeriet
16.3.2000/295
Statsrådets förordning om miljöministeriet
17.3.2000/283
Republikens presidents förordning om militära grader och tjänstgöringsgrader
17.3.2000/282
Republikens presidents förordning om fördelningen av behörigheten i militära kommandomål
9.3.2000/277
Statsrådets förordning om ersättning för skador som orsakats av rovdjur
2.3.2000/269
Statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet
3.3.2000/262
Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
1.3.2000/260
Justitieministeriets förordning om hänvisningar till EG:s rättsakter
1.3.2000/259
Statsrådets förordning om ministeriernas och andra myndigheters föreskriftssamlingar
1.3.2000/258
Statsrådets förordning om Finlands författningssamling
1.3.2000/257
Statsrådets förordning om utrikesministeriet
1.3.2000/256
Statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
1.3.2000/253
Statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet
25.2.2000/252
Instruktion för riksdagens bankfullmäktigeledamöter
22.2.2000/251
Instruktion för riksdagens justitieombudsman
21.2.2000/250
Valstadga för riksdagen
25.2.2000/238
Lag om Finlands Röda Kors
25.2.2000/234
Förordning om Finlands miljöcentral
25.2.2000/204
Lag om utrikesförvaltningen
25.2.2000/196
Lag om riksrätten och behandling av ministeransvarighetsärenden
25.2.2000/193
Lag om justitiekanslern i statsrådet
25.2.2000/189
Lag om ministeriernas och andra statliga myndigheters föreskriftssamlingar
25.2.2000/188
Lag om Finlands författningssamling
10.2.2000/128
Statsrådets beslut om miljötillståndsverken
4.2.2000/121
Förordning om främjande av filmkonsten
4.2.2000/116
Förordning om miljötillståndsverken
4.2.2000/87
Lag om miljötillståndsverken
4.2.2000/81
Förordning om centret för internationellt personutbyte
17.12.1999/40 år 2000
Riksdagens arbetsordning
21.1.2000/29
Lag om utövning av veterinäryrket

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.