Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

8.12.1995/1393

Lag om skattelättnader för gravt handikappade företagare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med avvikelse från stadgandena i mervärdesskattelagen (1501/93) är en person vars arbets- och funktionsförmåga har nedgått med minst 70 procent inte skattskyldig för verksamhet som enbart omfattar sådan försäljning av varor som han själv har tillverkat eller arbete som han själv har utfört på varor om han inte i sin verksamhet anlitar andra medhjälpare än maken eller avkomlingar som inte har fyllt 18 år och högst en annan person.

Affärsverksamhet för vilken mervärdesskatt inte betalas enligt denna lag berättigar inte till avdrag som avses i 10 kap. mervärdesskattelagen eller sådan återbäring som avses i 12 kap.

2 §

En person som avses i 1 § har rätt att ansöka om att bli mervärdesskattskyldig. En person som ansökt om att bli mervärdesskattskyldig införs i registret över mervärdesskattskyldiga från ansökningstidpunkten. De personer som införts i registret över mervärdesskattskyldiga före denna lag träder i kraft kan retroaktivt ansöka om att bli mervärdesskattskyldiga från dagen för införing i registret.

3 §

Denna lag träder i kraft den 15 december 1995.

Denna lag tillämpas då en vara har levererats eller en tjänst utförts eller en vara eller en tjänst har tagits i eget bruk under 1995–2018. (21.12.2016/1322)

RP 153/95, StaUB 28/95, RSv 99/95

Ikraftträdelsestadganden:

22.11.1996/875:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 203/1996, StaUB 33/1996, RSv 162/1996

21.11.1997/1029:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 162/1997, StaUB 19/1997, RSv 144/1997

23.10.1998/775:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 109/1998, StaUB 30/1998, RSv 102/1998

3.12.1999/1112:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 90/1999, StaUB 11/1999, RSv 57/1999

1.12.2000/1017:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 164/2000, FiUB 27/2000, RSv 146/2000

23.11.2001/1058:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 119/2001, FiUB 17/2001, RSv 130/2001

8.11.2002/933:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 126/2002, FiUB 14/2002, RSv 138/2002

30.12.2003/1302:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

LM 155/2003, FiUB 38/2003, RSv 110/2003

21.12.2004/1162:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 147/2004, LA 124/2004, FiUB 26/2004, RSv 171/2004

22.12.2005/1090:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

LM 94/2005, LM 136/2005, FiUB 27/2005, RSk 26/2005

22.12.2006/1240:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

LM 153/2006, FiUB 35/2006, RSk 40/2006

28.12.2007/1494:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

LM 118/2007, FiUB 20/2007, RSk 22/2007

6.11.2009/835:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

LM 54/2009, FiUB 18/2009, RSk 22/2009

10.12.2010/1086:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

LM 79/2010, FiUB 42/2010, RSk 27/2010

28.12.2012/985:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

LM 80/2012, FiUB 32/2012, RSk 33/2012

12.12.2014/1084:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

LM 47/2014, FiUB 28/2014, RSk 39/2014

21.12.2016/1322:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

LM 67/2016, FiUB 27/2016, RSk 27/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.