Uppdaterad lagstiftning: 1995

29.12.1995/1774
Lag om pensionsstiftelser
29.12.1995/1758
Förordning om skatt på motorfordon
22.12.1995/1727
Förordning om sametinget
22.12.1995/1710
Terrängtrafiklag
22.12.1995/1707
Förordning om skatteförvaltningen
18.12.1995/1598
Förordning om registrering av fordon
18.12.1995/1597
Förordning om fordonsförvaltningscentralen
18.12.1995/1592
Lag om Fordonsförvaltningscentralen
18.12.1995/1558
Lag om beskattningsförfarande
18.12.1995/1557
Lag om skatteförvaltningen
18.12.1995/1556
Lag om skattetillägg och förseningsränta
18.12.1995/1552
Lag om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
18.12.1995/1551
Lag om källskatt för löntagare från utlandet
18.12.1995/1522
Reglemente för statsrådet
8.12.1995/1393
Lag om skattelättnader för gravt handikappade företagare
28.11.1995/1346
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar
3.11.1995/1251
Lag om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten
12.10.1995/1246
Statsrådets beslut om återvinning och behandling av kasserade däck
15.9.1995/1116
Förordning om polisens personregister
8.9.1995/1112
Polisförordning
21.8.1995/1071
Lag om säkerhetsteknikcentralen
17.7.1995/974
Sametingslag
30.6.1995/903
Lag om fredning av vraket efter passagerarfartyget Estonia
16.6.1995/878
Fångvårdsförordning
7.6.1995/854
Förordning om bostadsköp
19.5.1995/808
Förordning om domstolarnas meddelanden till befolkningsdatasystemet
21.4.1995/574
Upphovsrättsförordning
12.4.1995/558
Lag om fastighetsförrättningsavgift
12.4.1995/557
Lag om kommunens fastighetsingenjör
12.4.1995/554
Fastighetsbildningslag
12.4.1995/553
Lag om inlösen vid fastighetsförrättningar
12.4.1995/541
Lag om införande av jordabalken
12.4.1995/540
Jordabalk
7.4.1995/509
Lag om polisens personregister
31.3.1995/482
Lag om hyra av affärslokal
31.3.1995/481
Lag om hyra av bostadslägenhet
17.3.1995/398
Lag om utländska försäkringsbolag
17.3.1995/377
Gentekniklag
17.3.1995/370
Lag om tillsyn över fartygssäkerheten
17.3.1995/366
Förordning om paketreserörelser
17.3.1995/361
Livsmedelslag
17.3.1995/353
Lag om rätt för statens revisionsverk att granska vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskaperna
3.3.1995/283
Förordning om Banförvaltningscentralen
3.3.1995/281
Luftfartslag
3.3.1995/266
Förordning om frivillig militärtjänst för kvinnor
3.3.1995/256
Förordning om yrkeshögskolestudier
3.3.1995/255
Lag om yrkeshögskolestudier
24.2.1995/253
Skoltlag
24.2.1995/236
Förordning om totospel
24.2.1995/235
Lag om ungdomsarbete
17.2.1995/212
Förordning om meteorologiska institutet
17.2.1995/194
Lag om frivillig militärtjänst för kvinnor
10.2.1995/164
Lag om förströelseanordningar
3.2.1995/157
Förordning om utlänningsverket
3.2.1995/156
Lag om Migrationsverket
31.1.1995/111
Förordning om övervakning av förvaltningen av konkursbon
31.1.1995/109
Lag om övervakning av förvaltningen av konkursbon
24.1.1995/57
Förordning om regionala miljöcentraler
24.1.1995/55
Lag om miljöförvaltningen
13.1.1995/35
Förordning om utsökningsavgifter
13.1.1995/34
Lag om utsökningsavgifter
5.1.1995/21
Lag om statens bannät, banhållningen och användningen av bannätet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.