Uppdaterad lagstiftning: 1994

31.12.1994/1583
Förordning om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
31.12.1994/1554
Lag om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen
31.12.1994/1547
Förordning om accis på flytande bränslen
31.12.1994/1546
Förordning om påförande av accis
8.12.1994/1540
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen
29.12.1994/1521
Lag om förvaltningen av utrikeshandeln samt om kontroll- och skyddsåtgärder i vissa fall
29.12.1994/1515
Lag om landsbygdsnäringsregistret
29.12.1994/1505
Lag om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
29.12.1994/1482
Bilskattelag (gäller till 31.12.2020 — upphävd med undantag av 86, 87 och 88 §)
29.12.1994/1474
Lag om läskedrycksaccis
29.12.1994/1472
Lag om punktskatt på flytande bränslen
29.12.1994/1471
Lag om accis på alkohol och alkoholdrycker
29.12.1994/1470
Lag om tobaksaccis
29.12.1994/1469
Lag om påförande av accis (delvis upphävt)
29.12.1994/1415
Havsskyddslag
29.12.1994/1412
Lag om frivilligt deltagande för industriföretag i miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen
21.12.1994/1380
Statsrådets beslut om asbestarbete
22.12.1994/1379
Revisionsförordning
22.12.1994/1376
Lag om att vissa produkter skall förses med CE-märkning
22.12.1994/1373
Lag om riksdagens tjänstemän
22.12.1994/1346
Förordning om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet
22.12.1994/1345
Förordning om alkoholpreparat och denaturering
22.12.1994/1344
Förordning om alkoholdrycker och sprit
16.12.1994/1309
Lag om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död
22.12.1994/1299
Lag om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
16.12.1994/1293
Lag om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
16.12.1994/1280
Hälsoskyddsförordning
16.12.1994/1230
Förordning om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund
16.12.1994/1222
Lag om begränsning av användningen av indexvillkor (gäller till 31.12.2000)
16.12.1994/1221
Lag om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen vid indrivning av vissa fordringar, avgifter och tullar samt skatter
16.12.1994/1220
Lag om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område
16.12.1994/1217
Lag om beskattning av delägare i utländska bassamfund
16.12.1994/1206
Lag om interventionsfonden för jordbruket
16.12.1994/1205
Lag om plantmaterial
16.12.1994/1203
Växtskyddslag
8.12.1994/1152
Förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentral
8.12.1994/1146
Lag om social- och hälsovårdens produkttillsynscentral
28.11.1994/1080
Lag om paketreserörelser
28.11.1994/1072
Lag om bostadsrättsföreningar
28.11.1994/1071
Förordning om obligatorisk upplagring av importerade bränslen
28.11.1994/1070
Lag om obligatorisk upplagring av importerade bränslen
21.11.1994/1000
Studentexamensförordning
21.11.1994/999
Förordning om avgångsbidrag för statstjänstemän
14.11.1994/971
Statstjänstemannaförordning
4.11.1994/968
Lag om blodtjänst
4.11.1994/958
Förordning om konkurs- och företagssaneringsregistret
28.10.1994/936
Revisionslag
23.9.1994/843
Lag om bostadsköp
23.9.1994/832
Förordning om arkivverket
23.9.1994/831
Arkivlag
19.8.1994/786
Förordning om högsta domstolen
19.8.1994/763
Hälsoskyddslag
19.8.1994/750
Statstjänstemannalag
19.8.1994/737
Lag om ersättning för miljöskador
2.8.1994/719
Lag om transport av farliga ämnen
15.7.1994/674
Sjölag
15.7.1994/669
Förordning om allmänna språkexamina
15.7.1994/668
Lag om allmänna språkexamina
15.7.1994/666
Förordning om tillståndspliktig persontrafik på väg
15.7.1994/658
Lag om konsolidering av kommuners ekonomi och om kommunutredning
23.6.1994/629
Statsrådets beslut om säkerheten vid byggarbeten
28.6.1994/565
Förordning om sjuktransport
28.6.1994/564
Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
28.6.1994/559
Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
28.6.1994/557
Förordning om övervakning av ekologisk jordbruksproduktion
28.6.1994/556
Förordning om vårdnad om barn och umgängesrätt
28.6.1994/543
Lag om försäkringsavtal
3.6.1994/436
Förordning om statliga byggnadsentreprenader
16.5.1994/351
Förordning om hemkommun
22.4.1994/305
Lag om säkerhetskontroller inom flygtrafiken
30.3.1994/238
Lag om ersättning till arbetsgivare för semesterkostnader för den tid föräldradagpenning betalas
11.3.1994/201
Lag om hemkommun
25.2.1994/157
Förordning om importavgifter
18.2.1994/142
Utlänningsförordning
21.1.1994/65
Lag om studiestöd
21.1.1994/62
Statistiklag
14.1.1994/40
Lag om republikens presidents rätt till pension
5.1.1994/13
Förordning om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
5.1.1994/12
Lag om behörighet för och rättshjälp till tribunalen som behandlar brott som begåtts i det forna Jugoslavien
5.1.1994/11
Lag om immunitet i vissa fall för personer som deltar i rättegång och förundersökning
5.1.1994/4
Lag om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.