Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

12.11.1993/954

Förordning om utnyttjande av elektronisk telekommunikation och automatisk databehandling vid domstolarna

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts från och med den 1.2.2003. Se L om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 13/2003.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 9 § lagen den 28 juni 1993 om utnyttjande av elektronisk telekommunikation och automatisk databehandling vid domstolarna (594/93):

1 §

Justitieministeriet upprätthåller ett meddelandeförmedlingssystem, som fungerar med hjälp av automatisk databehandling. Systemet används för att till tingsrättens datasystem förmedla sådana uppgifter som avses i 1 § 2 mom. lagen om utnyttjande av elektronisk telekommunikation och automatisk databehandling vid domstolarna (594/93).

2 §

Justitieministeriet beviljar en sökande tillstånd att via meddelandeförmedlingssystemet sända de uppgifter som skall ingå i stämningsansökan till domstolens datasystem. Tillståndet beviljas under förutsättning att justitieministeriet har konstaterat att uppgifterna förmedlas på det sätt som ministeriet har bestämt från sökanden till domstolens datasystem. Tillståndet kan återkallas om sökanden inte iakttar justitieministeriets bestämmelser om förmedling av uppgifter.

3 §

Justitieministeriet utfärdar närmare bestämmelser om de uppgifter som överförs via meddelandeförmedlingssystemet, sättet att förmedla uppgifterna och den tekniska anslutningen.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993.

Meddelandeförmedlingssystemet tas stegvis i bruk i tingsrätterna. Justitieministeriet bestämmer i vilken ordning tingsrätterna tar i bruk systemet. Om införandet av systemet vid andra allmänna domstolar beslutas särskilt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.