Uppdaterad lagstiftning: 1990

28.12.1990/1368
Förordning om de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för erhållande av utkomstskydd för arbetslösa
28.12.1990/1341
Lag om källskatt på ränteinkomst
28.12.1990/1326
Förordning om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
28.12.1990/1317
Lag om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
28.12.1990/1260
Förordning om verkställighet av samhällstjänst
28.12.1990/1259
Förordning om samhällstjänst
21.12.1990/1247
Mentalvårdsförordning
21.12.1990/1224
Lag om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman
21.12.1990/1213
Lag om ersättning för olycksfall som orsakats civilpersoner av krigsmateriel
14.12.1990/1123
Lag om Luftfartsverket
14.12.1990/1116
Mentalvårdslag
14.12.1990/1113
Viteslag
30.11.1990/1039
Veterinärvårdsförordning
16.11.1990/988
Förordning om delegationen för sameärenden
21.9.1990/883
Renskötselförordning
14.9.1990/848
Renskötsellag
24.8.1990/744
Förordning om privat hälso- och sjukvård
24.8.1990/735
Förordning om fångvårdens utbildningscentral
24.8.1990/725
Lag om personalrepresentation i företagens förvaltning
24.8.1990/717
Lag om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
17.8.1990/694
Produktansvarslag
17.8.1990/685
Veterinärvårdslag
16.7.1990/656
Lag om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar
16.7.1990/650
Lag om bostadsrättsbostäder
16.7.1990/649
Lag om samförvaltning i hyreshus
29.6.1990/611
Förordning om medicinsk behandling av djur
15.6.1990/537
Lag om utbildnings- och avgångsbidragsfonden
14.6.1990/531
Statsrådets beslut om verkställighet av lagen om olycksfallsersättning för statstjänstemän
9.3.1990/242
Lag om export och transitering av försvarsmateriel
9.2.1990/152
Lag om privat hälso- och sjukvård
9.2.1990/126
Förordning om vägverket
9.2.1990/112
Lag om konsumentforskningscentralen
9.2.1990/107
Lag om familjepension efter riksdagsledamöter
12.1.1990/27
Lag om Statens ekonomiska forskningscentral
5.1.1990/13
Lag om sjöfartsverket

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.